تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای

در این صفحه تعداد 145 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; Battery; Thin film; Secondary ion mass spectrometry; Nuclear reaction analysis; Raman microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; Titanium; Shot-peening; High temperature oxidation; Surface modification; Titanium oxynitrides; Nuclear reaction analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; Diamond; Helium; Hydrogen; Deuterium; Diffusion; Nuclear reaction analysis; Isotopic fractionation; Density functional theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; Diamond-like carbon; Hydrogen depletion; Depth profile; Nuclear reaction analysis; Growth process
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; diffusion measurements; crystal surfaces; depth profiling; Rutherford backscattering; nuclear reaction analysis; ion microprobe;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; Graphene; Hydrogen; Water; Absorption; Desorption; Nuclear reaction analysis; Elastic recoil detection; Rutherford backscattering spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; Uranium dioxide; Helium; Lattice location; Nuclear reaction analysis; Rutherford backscattering spectrometry; Interstitial octahedral site; Monte-Carlo simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; BM; Bending magnet; CT; Computed tomography; EDX; Energy-dispersive X-ray spectroscopy; EELS; Electron energy-loss spectroscopy; FT-IR; Fourier-transform infrared spectroscopy; IBA; Ion beam analysis; LA-ICP-OES/MS; Laser-ablation inductively-coupled plas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; Nuclear reaction analysis; Rutherford backscattering spectrometry; Erosion; Plasma facing surfaces; Plasma materials interactions; Depth profiling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; AES; Auger electron spectroscopy; BGO; Bismuth germanium oxide (Bi4Ge3O12); CRB; cosmic radiation background; CVD; chemical vapor deposition; ERD(A); elastic recoil detection (analysis); DFT; density functional theory; FET; field effect transistor; FGA; f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; Blistering; Multilayer; Hydrogen-induced; Hydrogenation; Ion-induced; Hydrogen uptake; Hydrogen concentration profile; Nuclear reaction analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل واکنش هسته ای; Ion beam analysis; Nuclear reaction analysis; Cross-sections; Stopping of ions in matter; Ion-matter interaction; Continuous slowing down approximation; Stopping;