سازمان بین المللی کار

در این صفحه تعداد 71 مقاله تخصصی درباره سازمان بین المللی کار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سازمان بین المللی کار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان بین المللی کار; Immunotherapy; antigen-specific B cells; peanut allergy; food allergy; antibody repertoire; APC; Allophycocyanin; BCR; B-cell receptor; CDR; Complementarity-determining region; NGS; Next-generation sequencing; OIT; Oral immunotherapy; PNOIT; Peanut oral i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان بین المللی کار; Food allergy; allergy; oral immunotherapy; peanut; T regulatory cells; desensitization; tolerance; epigenetics; forkhead box protein 3; ai-Treg; Antigen-induced regulatory T; APC; Antigen-presenting cell; CD40L; CD40 ligand; CFSE; Carboxyfluorescein succ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان بین المللی کار; Peanut allergy; oral immunotherapy; IgE; IgG4; peptide microarray; epitope; B cell; antibody affinity; FDR; False discovery rate; HSA; Human serum albumin; OIT; Oral immunotherapy; PBS-T; PBS containing 0.05% Tween 20; psIgE; Peanut-specific IgE; psIgG4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان بین المللی کار; Peanut allergy; sublingual immunotherapy; desensitization; food allergy; %CD63+; Percentage of CD63 positivity; DBPCFC; Double-blind, placebo-controlled food challenge; OFC; Oral food challenge; OIT; Oral immunotherapy; PN-IgE; Peanut-specific IgE; PN-IgG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان بین المللی کار; Allergen immunotherapy; atopic disease; immune tolerance; AIT; Allergy immunotherapy; OIT; Oral immunotherapy; SCIT; Subcutaneous immunotherapy; SLIT; Sublingual immunotherapy; TLR; Toll-like receptor; Treg; Regulatory T;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان بین المللی کار; Food allergy; immunotherapy; milk allergy; basophil; spontaneous histamine release; BEC; Basophil-enriched mononuclear cell; DBPCFC; Double-blind, placebo-controlled food challenge; CM; Cow's milk; HR; Histamine release; IRR; Incidence rate ratio; MFI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان بین المللی کار; Dermatology; skin disease; urticaria; atopic dermatitis; anaphylaxis; allergy; hypersensitivity disorders; food; drug; insect venom; ACU; Acquired cold urticaria; AD; Atopic dermatitis; ADEH; Atopic dermatitis with history of eczema herpeticum; ADVN; Atop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان بین المللی کار; Cow's milk allergy; epidemiology; amino acid formula; hydrolyzed milk formula; soy formula; hydrolyzed rice formula; skin prick test; specific IgE; oral immunotherapy; Grading of Recommendations; Assessments; Development, and Evaluation approach; AD; Atop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمان بین المللی کار; AO(s); Antioxidant(s); CI(s); Confidence interval(s); DSC; Differential Scanning Calorimetry; LTHA; Long Term Heating Aging; MED; Maximum Error Deviation; NLR; Non-Linear Regression; OIP; Oxidation Induction Period; OIT; Oxidation Initial Temperature; OSP