WHO

در این صفحه تعداد 85 مقاله تخصصی درباره WHO که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI WHO (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; Tube feeding; Enteral nutrition; Feeding and eating disorders of childhood; Growth faltering; Gastrostomy; AFT; Anamnestic Questionnaire for Feeding Disorder and Tube Weaning; ARFID; Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder; FAS; Feeding Adversity Scale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ANNA; anti-neuronal nuclear antibody; APS; antiphospholipid syndrome; ARHGAP26; Ca/RhoGTPase-activating protein 26; CaMKII; calcium calmodulin-dependent protein kinase II; CASPR2; contactin-asso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; Cyber-physical system; Cyber security; Intrusion detection; CPS testbed; Smart grid; ADS; Anomaly detection system; ADA; Advanced distribution automation; AMI; Advanced metering infrastructure; AMR; Automatic meter reading; ANSI; America National Standard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; AD; anaerobic digestion; AC; activated carbon; Bt; bacillus thuringiensis; BES; bioelectrochemical systems; BSA; bovine Serum Albumin; BCA; bicinchonic Acid; COD; chemical oxygen demand; C/N; carbon to nitrogen ratio; CER; cation exchange resin; CCE; carb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; ANOVA; Analysis of Variance; BP; Bereitschaftspotential; CEs; commission errors; DLPC; dorsolateral prefrontal cortex; EEG; electroencephalographic; ERPs; event-related potentials; LRP; Lateralized Readiness Potential; Oms; omission errors; PFC; prefronta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; amorphous; poorly water soluble drugs; formulation; solid dispersion; flubendazole; spray drying; ordered mesoporous silica; oral absorption; filarial disease; ACN; acetonitrile; API; active pharmaceutical ingredient; AUC; area under the curve; Cmax; maxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; 6MWT; six-minute walking test; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; 9HPT; 9-hole peg test; ACE; Addenbrooke's cognitive examination; ADLs; activities of daily life; AIMS; abnormal involuntary movement scale; ASI; anxiety status inventory; ASs; autonomic symptoms; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; nouvelles drogues; phénéthylamines substituées; cathinones substituées; méthoxétamine; cannabinoïdes de synthèse; 4-FA; 4-fluoroamphétamine; 4-MA; 4-méthylamphétamine; CB1; récepteurs cannabinoïdes de type 1; CS; cannabinoïdes de synthèse;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; ATBC; acetyl tributyl citrate; ATR; attenuated total reflection; CFE; chlorofluoroethylene; CNFs; carbon nanofibers; CNTs; carbon nanotubes; CO; cyclohexanone; CTAB; cetyltrimethlammonium bromide; DBP; dibutyl phthalate; DEP; diethyl phthalate; DFT; densi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; SG; Smart Grid; AMI; Advanced Metering Infrastructure; DSM; Demand Side Management; DER; Distributed Energy Resources; MDMS; Meter Data Management Systems; BPL; Broadband over Power Line; PLC; Power Line Carrier; AMR; Automatic Meter Reading; IHD; In-Home
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; Neuroblastoma; CSF immunophenotype; Opsoclonus-myoclonus syndrome; Paraneoplastic syndrome; Pediatric neuroinflammatory disorders; ACTH; adrenocorticotrophic hormone; CD; cluster of differentiation; CD4/CD8; ratio of T helper/inducer cells: T cytotoxic/s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; Composite; Defects; Hierarchical/hollow structure; Metal-organic-framework; Nanoparticle; Nanostructure; BAS; bottle around ship; BDC; 1,4-benzenedicarboxylate; BTC; 1,3,5-benzenetricarboxylate; CD; cyclodextrin; CNT; carbon nanotubes; CTAB; cetyltrimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; RO2 radicals; Cyclohexene; Ozonolysis; HOMs; CIMS; Carbon closure; NH4+-CI3-TOF; NH4+-Chemical Ionization 3 - Time of Flight; acetate-CI-API-TOF; Acetate-chemical ionization; atmospheric pressure interface; Time of Flight; OMs; Oxidized Product Molecules;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; SAs; steroidal alkaloids; ANN; artificial neural network; PL; pilocarpine; OMS; oxotremorine sesquifumarate; MTR; methoctramine; 4 DAMP; 1,1-dimethyl-4-diphenylacetoxypiperidinium iodide; API; active pharmaceutical ingredients; Bulbus fritillariae; M2R an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; Graphene; Porous media; Deposition; Straining; Release; CNMs; carbon nanomaterials; GO; graphene oxide; IS; ionic strength; rGO; reduced GO; OMs; organic macromolecules; NOM; natural organic matter; XDLVO; extended Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; Contraception; family planning; Canada; sexual health; hormonal contraception; emergency contraception; combined hormonal contraception; oral contraceptive pill; transdermal contraceptive patch; vaginal contraceptive ring; continuous hormonal contraceptio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; Ebola; hemorrhagic fever; pregnancy; ASPC; Agence de la santé publique du Canada; EPI; équipement de protection individuelle; MSF; médecins sans frontières; MVE; maladie à virus Ebola; OMS; organisation mondiale de la santé; PCR; amplification en ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; Intrauterine device; pelvic inflammatory disease; insertion; STD screening; antibiotics; ACOG; American College of Obstetricians and Gynecologists; DIU; Dispositif intra-utérin; IPPA; International Planned Parenthood Association; ITS; Infection transmiss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; méthylphénidate; abus de médicament; utilisation du médicament; pharmacoépidémiologie; signal; ANSM; Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé; ARS; Agence Régionale de Santé; ASOS; antalgiques, stupéfiants et ordonn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; pharmacologie; pharmacoépidémiologie; bases de données; mésusage; abus; dépendance; addictovigilance; médicaments psychotropes, prégabaline; AMM; autorisation de mise sur le marché; ATC; classification anatomique, thérapeutique et chimique; BfArm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; résumé des caractéristiques d'un produit; RCP; pharmacologie; thérapeutique; summary of product caracteristics; SPC; pharmacology; therapeutics; AMM; autorisation de mise sur le marché; ANSM; Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; évaluation médico-économique; rapport coût-efficacité; référentiels; seuil d'acceptabilité; ASMR/ASA; amélioration du service médical rendu/amélioration du service attendu; CEPS; Comité économique des produits de santé; CEESP; Commission d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; Guías de Práctica Clínica; Diabetes mellitus; Enfermedad cardiovascular; Intolerancia a la glucosa; Manejo del paciente; Prevención; Epidemiología; Pronóstico; Diagnóstico; Factores de riesgo; Tratamiento farmacológico; Intervenciones coronarias;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: WHO; opioïdes fort; mésusage; sevrage; douleur chronique non cancéreuse; analgesics; opioid; prescription drug misuse; withdrawal; chronic non-cancer pain; AMM; autorisation de mise sur le marché; ANSM; Agence nationale de sécurité du médicament et des