ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی

در این صفحه تعداد 131 مقاله تخصصی درباره ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; ACh+; Acetylcholine; AOCB[6]; (Allyloxy)12 cucurbit[6]uril; AFM; Atomic force microscopy; cAMP; 3',5'-Cyclic monophosphate; ChemFET; Chemical field-effect transistor; CB[6]; Cucurbit[6]uril; DDFTTF; 5,5′-Bis-(7-dodecyl-9Hfluoren-2-yl)-2,2′-bithiop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; Organic field-effect transistor; Device performance; Trap states; Density of states; Band tail; Gap states
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; Oligothiophenes; Organic field-effect transistor; Negishi coupling; Hole mobility; Structure-properties relationship; Solid state structure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; Organic field-effect transistor; Proton beam irradiation; Pentacene; Electronic transport properties; Interface trapped charges;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; Organic field-effect transistor; Triethylsilylethynyl anthradithiophene; Surface polarity; Interface charge trap; Gate-bias stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; Printed electronics; Transparent electronics; Flexible electronics; Organic electronics; Organic field-effect transistor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; High current densities; Organic field-effect transistor; Transconductance; Kelvin probe microscopy; Space charges
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; Self-assembly; Hydrogen-bonding; Small molecule; Organic field-effect transistor; Spin coat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; Mobility; Contact resistance; Organic field-effect transistor; Impedance spectroscopy; Polymer semiconductor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; Organic semiconductor; Organic field-effect transistor; Organic light-emitting field-effect transistor; Polychromatic organic field-effect transistor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; Thienothiophene; Ordered mesophase; Charge transport properties; Hole mobility; Time-of-flight; Organic field-effect transistor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; Organic field-effect transistor; Complementary circuit; Conjugated polymer; Dielectric blends; Printed electronics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان الکتریکی آلی; APS; ammonium peroxydisulfate; AQSA; anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt; BSA; bovine serum albumin; CNT; carbon nanotube; CSA; camphorsulfonic acid; CTAB; hexadecyltrimethylammonium bromide; DBSA; dodecylbenzenesulfonic acid; DCSS; dicyclohexyl sul