معیارهای نتیجه

در این صفحه تعداد 391 مقاله تخصصی درباره معیارهای نتیجه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معیارهای نتیجه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای نتیجه; Spinal Muscular Atrophy; Werdnig-Hoffman disease; Children's Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders; Neuromuscular disorders; Outcome measures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای نتیجه; Vascular access; hemodialysis; trials; outcomes; outcome measures; standardized outcomes; outcome reporting; evidence-based practice; end-stage renal disease (ESRD); ESKD; arteriovenous fistula (AVG); central venous catheter (CVC); arteriovenous graft (AV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای نتیجه; Neonatal follow-up; Outcome measures; Neurodevelopmental impairment (NDI); Quality of life; NICU survivors; Very preterm infants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای نتیجه; SDws; within subject standard deviation; CI; confidence interval; WSVCI; within-subject variability for a cohort/population, scaled to represent the CI level indicated in the subscript; MDC; minimum detectable change; MMDC; minimum metrically detectable c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای نتیجه; ALODEX score; alopecia areata; assessment measures; outcome measures; response criteria; SALT score; AA; alopecia areata; ALODEX; Alopecia Density and Extent; BL; baseline; LAD; lesional alopecia and density; S; scalp; SALT; Severity of Alopecia Tool;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای نتیجه; Quality of health care; Quality indicator; Outcome measures; Process measures; Evidence-based medicine; Colorectal neoplasms; Systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معیارهای نتیجه; atopic dermatitis; atopic eczema; flares; long-term control; outcome measures; randomized controlled trials; systematic review; AD; atopic dermatitis; GREAT; Global Resource of Eczema Trials; HOME; Harmonizing Outcome Measures for Eczema; IGA; Investigato