راکتور بسته بندی شده

در این صفحه تعداد 132 مقاله تخصصی درباره راکتور بسته بندی شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI راکتور بسته بندی شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بسته بندی شده; EnzSP,; enzyme functionalized superparamagnetic nanoparticles; MSP,; superparamagnetic membrane; TMP,; transmembrane pressure; BMRSP,; superparamagnetic biocatalytic membrane reactor; NPSP,; superparamagnetic nanoparticles; DMF,; dimethylformamide; PVDF,;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بسته بندی شده; Unmixed Combustion (UMC); Chemical Looping Combustion (CLC); Heat transfer; Packed bed reactor; Oxygen Storage and Release Material (OSRM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بسته بندی شده; Brilliant green; Enzyme activity; Immobilization; Optimization; Packed bed reactor; Tecoma stans var. angustata;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بسته بندی شده; Oxidative coupling of methane; Monolithic catalyst; Packed bed reactor; Computational fluid dynamics; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بسته بندی شده; Chemical heat pump; Magnesium hydroxide; Expanded graphite; Composite material; Packed bed reactor; Waste heat recovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راکتور بسته بندی شده; AR; aged refuse; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuous stirred tank reactor; F/M; food/microorganisms; FW; food waste; HRT; hydraulic retention time; HST; heat shock treatment; MEC; microbial electrolysis cell; MFC; microbial fuel cell; OLR; organ