آشنایی با موضوع

برای بیان مفهوم پارامتر بهتر است سوال زیر را در نظر بگیریم. چند درصد مردم ایران در حال حاضر به سیگار اعتیاد دارند. جواب این سوال یک عددثابت اما مجهول است. به صفت یا مشخصه ای در مورد جامعه که مجهول است و قصد بررسی و محاسبه آنرا داریم پارامتر گفته می شود. مطالعات پارامتری به شما امکان می دهد پارامترهای ارزیابی را تعیین کنید، دامنه پارامتر را تعیین کنید، محدودیت های طراحی را مشخص کنید و نتایج هر یک از تغییرات پارامتر را تجزیه و تحلیل کنید. یک مطالعه پارامتری نیاز به هدف طراحی دارد.
در این صفحه تعداد 414 مقاله تخصصی درباره مطالعه پارامتری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مطالعه پارامتری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; Cold-formed steel; Continuous beams; Continuous strength method; Hot-rolled steel; Indeterminate structures; Numerical modelling; Parametric study; Plastic design; Reliability analysis; Rotation capacity; Tubular sections;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; Lateral loading capacity; Soil-structure interaction; Monopile-friction wheel foundation; 3-D FE modelling; Parametric study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; AASHTO empirical method of pavement design; LCPC mechanistic-empirical method of pavement design; CEBTP empirical method of pavement design; Parametric study; Cement-treated fine-grained lateritic soil; Cement content; Base layer; Subbase layer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; Rehabilitation; Friction-type bolted plates; H-piles; Localized corrosion; Full-scale axial compression tests; Numerical analysis; Parametric study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; Shield tunnel; Segmental joint; Sealing gasket; Experiment; Finite element analysis; Parametric study; Simplified design formula;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; Tensile membrane action; Reinforced concrete slab; Large displacement; Fire; Parametric study; Failure mode; Deflection limit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; Concrete-filled steel tube; Hollow structural section; Rectangular hollow section; Cold-formed steel; Blast; Field testing; Explicit finite element analysis; Parametric study; Single-degree-of-freedom analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; Stone masonry; Vernacular architecture; Out-of-plane tests; Seismic assessment; Experimental analysis; Finite element analysis; Parametric study; Nonlinear analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; RC shear wall; Low-aspect ratio; Shear-critical; Cyclic loading; Hysteresis loops; Numerical modelling; LS-DYNA; Restrained shrinkage; Parametric study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; Phosphoric acid fuel cell; Thermoelectric generator; Thermoelectric cooler; Cogeneration; Irreversible loss; Parametric study; Pile à combustible à acide phosphorique; Générateur thermoélectrique; Refroidisseur thermoélectrique; Cogénération; Pert
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه پارامتری; Solar-ground source heat pump system; Heating operation modes; Experimental investigation; Parametric study; Dual heat source coupling characteristics;