تعداد ذرات

در این صفحه تعداد 91 مقاله تخصصی درباره تعداد ذرات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعداد ذرات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد ذرات; PFI; port-fuel injection; GDI; gasoline direct-injection; PN; particle number; PDI; port and direct injection; BSFC; brake specific fuel consumption; BMEP; brake mean effective pressure; DPI; dual-port injection; CVVT; continuous variable valve timing; IV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد ذرات; NOx; nitric oxides; PM; particulate matter; PN; particle number; DMDF; diesel/methanol dual fuel; DPOC; diesel oxidation catalyst coupled with particulate oxidation catalyst; HSDI; high speed direct injection; LIQ; late-injection quantity; MLII; the inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد ذرات; GMD; geometric mean diameter; HRR; heat release rate; LTC; low temperature combustion; MEP; mean effective pressure; PM; particulate mass; PMD; particle mass distribution; PN; particle number; PPC; partially premixed combustion; PSD; particle size distrib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد ذرات; ηC; Combustion efficiency; ηNIE; Net indicated efficiency; ηT; Thermal efficiency; λ; Lambda, (A/F)(A/F)S; ATDC; After Top Dead Center; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BTDC; Before Top Dead Center; CA50; The crank angle at which 50% of the charge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد ذرات; Gasoline; Light-duty passenger vehicle; Particle; Emission measurement; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Health impact; BC; Black carbon; CO; Carbon monoxide; CVS; Constant volume sampler; GDI; Gasoline direct injection; GPF; Gasoline particle filters; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد ذرات; Real-world; Emission factor; Emission rate; Temporal variation; Urban environment; Ambient effects; Diurnal; Seasonal; Particle number; Ultrafine particles; Black carbon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد ذرات; Gasoline direct-injection engine; Lean combustion; Excess air ratio; Particulate matter; Particle number; Combustion strategy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد ذرات; ALI; Air liquid interface; CO; Carbon monoxide; CVS; Constant volume sampling; E0; pure gasoline; E10; 10% ethanol, 90% gasoline; E85; 85% ethanol, 15% gasoline; GSH; Glutathione; LDH; Lactate dehydrogenase; LSM; Laser scanning microscope; MDDC; Monocyte-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد ذرات; POC; Particulate Oxidation Catalyst; EEPS; Engine Exhaust Particle Sizer; SCR; Selective Catalytic Reduction; DOC; Diesel Oxidation Catalyst; DPF; Diesel Particulate Filter; NO2; Nitrogen Dioxide; NOx; Nitrogen Oxides; NO; Nitric Oxide; HC; Hydrocarbon; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعداد ذرات; DISI; direct injection spark ignition; PN; particle number; PFI; port fuel injection; PM; particle matter; HEPA; high efficiency particulate air filter; DBE; double bond equivalent; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; EPA; environmental protection age