تجزیه و تحلیل اندازه ذرات

در این صفحه تعداد 92 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل اندازه ذرات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل اندازه ذرات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اندازه ذرات; Particle size analysis; Comparative analysis; Sedimentation methods; Laser diffraction; Digital image analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اندازه ذرات; Analytical centrifugation; Nanomaterial detection; Evaluation; Intermediate precision; Particle size analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اندازه ذرات; CB; Carbon Black; DMF; dimethylformamide; CNT; carbon nanotube; DMSO; dimethylsulphoxide; XRD; X-ray diffraction; UV-Vis; ultraviolet-visible; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; SEM; Scanning Electron Microscope; CBMF; Carbon Black suspens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اندازه ذرات; Lamb; X-ray diffraction; Meat quality; Shear force; Particle size analysis; Sarcomere length; Intramuscular fat content
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اندازه ذرات; High energy ball milling; Carbon nanotube; CNT; Metal matrix composite; Raman spectrum; Particle size analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اندازه ذرات; Metal-ceramic composite; Particle size analysis; Composite structural modeling; Particle-matrix interface; Mechanical behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل اندازه ذرات; Aged and frozen; Freezer temperature; Particle size analysis; Carbonyl content; Myoglobin redox form; Loin; Protein solubility;