بهینه سازی ذرات ذرات

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی ذرات ذرات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بهینه سازی ذرات ذرات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; PDF; Probability density function; MCS; Monte Carlo Simulation; PEM; Point estimate method; SBA; Scenario-based analysis; PV; Photovoltaic; MF; Membership function; IGDT; Information gap decision theory; DNO; Distribution network operator; DR; Demand resp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; BA; Bat algorithm; BESS; Battery energy storage system(s); CAES; Compressed air energy storage; CHP; Combined heat and power; CPLEX; IBM ILOG CPLEX optimisation studio; DE; Differential evolution; DG; Distributed generations; DOD; Depth of discharge; DP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; Particle swarm optimisation; PSO; Velocity update equation; Constriction; Inertia; Meta optimisation; Watershed management; Function approximation; Neural networks; Learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; Inverse heat conduction problem; Particle Swarm Optimisation; Genetic algorithm; Graphics accelerators; Data parallel algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; ACARE; Advisory Council for Aeronautics Research in Europe; ADODG; Aerodynamic Design Optimisation Discussion Group; ALPSO; Augmented Lagrange Particle Swarm Optimisation; ARMOGA; adaptive range multi-objective genetic algorithm; CFD; computational fluid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; Optimisation algorithm benchmarking; Building optimisation; Ant colony optimisation; Particle swarm optimisation; Australian commercial building;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; Constrained optimisation; Multi-objective; Swarm intelligence; Particle swarm optimisation; Dynamic economic emission dispatch; Power generation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; Distributed generator; Location and sizing; Smart grid; Particle swarm optimisation; Genetic algorithm; Simulated annealing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; MPC; model predictive control; PCA; principal component analysis; RC; resistor-capacitor; PSO; particle swarm optimisation; Q-PSO; quantum-behaved particle swarm optimisation; PEM; prediction-error identification methods; ARX; autoregressive model with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; MPPT; Maximum power point tracking; GSC; Grid side controller; MSC; Machine side controller; WECS; Wind energy conversion system; LQG; Linear quadratic Gaussian; LVRT; Low voltage ride through; LIDAR; Light detecting and ranging; LMI; Linear matrix inequa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; Blog distillation; Particle swarm optimisation; Differential evolution; Line search; Information retrieval
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; Sequential Markov coalescence; Coalescent hidden Markov models; Demographic inference; Numerical optimisation; Genetic algorithm; Particle swarm optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; LP; linear programming; IP; integer programming; MILP; mixed integer linear programming; NLP; non linear programming; MoMILP; multiobjective mixed integer linear programming; MISP; mixed integer stochastic programming; REC; regional energy clustering; GA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی ذرات ذرات; Homogeneity of the mixture; AIR-CNG-hydrogen mixer; Internal combustion engines; Computational fluid dynamics; Particle swarm optimisation;