آشنایی با موضوع

تحلیل مسیر تکنیکی برای بررسی ارتباط و وابستگی میان متغیرها است. روش تحلیل مسیر، تعمیمی از دگرسیون معمولی است که قادر است علاوه بر بیان آثار مستقیم، آثار غیرمستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای مستقل را برای متغیرهای وابسته نشان دهد و با بیان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده شده بین آن ها را تفسیر کند. در تحلیل مسیر از انواع تکنیک‌های رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، همبستگی چندمتغیره و تحلیل‌های واریانس و کوواریانس چندگانه مانند MANOVA، ANOVA، ANCOVA استفاده می‌شود. از آنجاکه تحلیل مسیر از روش‌های مبتنی بر رگرسیون چندگانه استفاده می‌کند، می‌تواند به عنوان نوعی از مدل معادلات ساختاری محسوب شود. تحلیل مسیر بیان مى کند که کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر است. ضرایب مسیر براساس ضریب استاندارد شده رگرسیون محاسبه مى شود. یک متغیر به صورت تابعى از دیگر متغیرها فرض مى شود و مدل رگرسیونى آن ترسیم مى شود. برای بدست‌آوردن برآوردهای ضرائب اصلی مسیر کافی است هر متغیر وابسته (درونزا) به متغیرهائی که مستقیماً تحت تأثیر آن است بازگشت داده شود. در تحلیل مسیر مدل اندازه‌گیری موجود نیست و فقط شامل مدل علی ساختار است. تحلیل مسیر فقط بر روی متغیرهای مشاهده شده قابل انجام است.

در این صفحه تعداد 266 مقاله تخصصی درباره تحلیل مسیر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحلیل مسیر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مسیر; Neighborhood; green space; normalized difference vegetation index; frailty; transitions; physical activity; older adults; path analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مسیر; Suicidal ideation; Rural nursing home; Elderly; Path analysis; Depression; Hopelessness; Loneliness; Self-esteem; SI; suicidal ideation; NSI; without suicidal ideation; RSES; Rosenberg Self-esteem Scale; ULS; UCLA Loneliness Scale; HADS-D; Hospital Anxiet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مسیر; Ethical leadership; Greenwashing; Green championing; Path analysis; Substantive actions; Supplier management; Sustainability; Symbolic actions; Transactional leadership;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل مسیر; Atopy; IgE; sensitization; asthma; lung function; cytokines; severe atopy; atopic diseases; latent class analysis; unsupervised clustering; path analysis; epidemiology; CAP; Carrier polymer system; LC; Latent class; LCA; Latent class analysis; MAS; Multiz