بیماری های پریودنتال

در این صفحه تعداد 99 مقاله تخصصی درباره بیماری های پریودنتال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیماری های پریودنتال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Dental health services; caries; periodontal diseases; health policy; dental care; dental public health; minority groups; public policy; public health or community dentistry; vulnerable populations; FGM; Free gingival margin; NCHS; National Center for Heal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Adults; epidemiology; NHANES; periodontal diseases; periodontitis; population surveillance; United States; AAP; American Academy of Periodontology; BMI; Body mass index; CAL; Clinical attachment loss; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CEJ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Down syndrome; oral health; periodontal diseases; ABL; Alveolar bone loss; AL; Attachment loss; BOP; Bleeding on probing; C; Control patient; CPITN; Community Periodontal Index of Treatment Needs; DS; Down syndrome; GB; Gingival bleeding; GI; Gingival ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; NHANES; Periodontal diseases; Tooth loss; Inflammation; Diet; Nutrition; (BMI); Body-mass Index; (CRP); C-reactive protein; (DII); Dietary Inflammatory Index; (IL); Interleukin; (NHANES); National Health and Nutrition Examination Surveys; (PIR); Poverty-i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Radiation therapy; dentistry; caries; periodontal diseases; head and neck neoplasms; B-L; Buccolingual; BWH; Brigham and Women's Hospital; CAL; Clinical attachment level; CMC; Carolinas Medical Center; DMFS; Decayed, missing, and filled surfaces; HNC; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Dental caries; dentistry; health literacy; literacy; literacy in dentistry; oral health; periodontal diseases; dmfs; Decayed, missing, or filled surfaces in primary teeth; DMFS; Decayed, missing, or filled surfaces in permanent teeth; dmft; Decayed, missi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Enfermedad crónica; Gingivitis; Periodontitis; Enfermedades periodontales; Factores de riesgoChronic disease; Gingivitis; Periodontitis; Periodontal diseases; Risk factors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Periodontitis; Periodontal diseases; Gingivitis; Type 2 diabetes mellitus; Oral health-related quality of life; OHRQoL; Oral health impact profile-49; OHIP-49
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Periodontal diseases; risk assessment; public health and community dentistry; National Health and Nutrition Examination SurveyHPV, Human papillomavirus; HPV−, HPV negative; HPV+, HPV positive; NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Periodontal diseases; Periodontal maintenance; Supportive periodontal therapy; Dental prophylaxis; Tooth loss; Systematic review; Patient compliance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; CP; chronic periodontitis; OS; oxidative stress; FR; free radicals; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; SRP; scaling and root planning; 8-OHdG; 8-hydroxydeoxyguanosine; TAOC; total antioxida
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Gengivite; Periodontite; Doenças periodontais; Artrite idiopática juvenil; Lúpus eritematoso sistêmico juvenil; Dermatomiosite juvenilGingivitis; Periodontitis; Periodontal diseases; Juvenile idiopathic arthritis; Childhood‐onset systemic lupus erythemato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Dietary fiber; Periodontal diseases; Obesity; Glucose tolerance test; Prediabetic state; Intervention study; AUC; area under the curve; BMI; body mass index; BOP; bleeding on probing; CAL; clinical attachment loss; GCF; gingival crevicular fluid; hs-CRP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Systematic review; meta-analysis; dental scaling; periodontal diseases; anesthesia, dental; pain; anesthetics, local; BBO; Brazilian Library of Dentistry; LILACS; Latin American and Caribbean Health Sciences Literature; MeSH; Medical Subject Headings; mh;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های پریودنتال; Tissue plasminogen activator; Plasminogen activator inhibitor 2; Periodontal diseases; Gingival crevicular fluid;