آشنایی با موضوع

سیستم عصبی بدن شامل مغز، طناب نخاعی، اندام حسی و تمام عصبهایی که این بخشها را با سایر نقاط بدن ارتباط می دهد می باشد. روی هم رفته این بخشها مسئول کنترل بدن و ارتباط بین ارگان های مختلف آن هستند. مغز و طناب نخاعی، شبکه عصبی مرکزی را تشکیل داده و بخشی است که اطلاعات مورد ارزیابی قرار می گیرد. عصبهای حسی و ارگانهای حسی سراسر بدن شامل دستگاه عصبی پیرامونی می شوند. سیستم عصبی پیرامونی Peripheral Nervous System بخشی از دستگاه عصبی است که در خارج از مغز و نخاع قرار دارد و شامل دو بخش سیستم پیکری و سیستم خود مختار می باشد. قسمت پیکری سیستم عصبی پیرامونی (P. N. S) خود به دو بخش اعصاب مغزی و اعصاب نخاعی تقسیم می‌شوند که در واقع اعصاب مغزی از مغز و اعصاب نخاعی از نخاع خارج شده اند. از طرف دیگر سیستم خود مختار به دو بخش سمپاتیک (Sympatic) و پاراسمپاتیک (Parasympatic) تقسیم می شود که در اندام های مختلف بدن عملکردهایی متفاوت از یکدیگر و اغلب مخالف هم دارند. سامانه عصبی خودگردان کنترل غیرارادی اندام های درونی، رگ ها، ماهیچه های قلبی و ماهیچه های صاف را بر دوش دارند. رشته های عصبی سوماتیک (پیکری) حس و حرکت ارادی پوست، استخوان ها، مفصل ها و ماهیچه های استخوانی را بر عهده دارند. اعصاب پیرامونی ممکن است به چندین روش آسیب ببیند: فشار بیش از حد، بریده شدن و یا حتی کشش عضلات میتواند به صورت خفیف یا شدید موجب بروز درجات مختلفی از آسیب این عصبها شود. سوختگی های خفیف معمولا تنها به لایه های بیرونی آنها آسیب رسانده و آسیب های تروماتیک ساده ای را به اعصاب پیرامونی بدن وارد می کند. آسیبهای شدیدتر مانند بریدگی عمیق می تواند عصب را به دو قسمت بریده و از همه لایه های عصب عبور کرده و در این حالت ممکن است به درمان توسط جراع مغز و اعصاب نیاز باشد تا مجددا عصب را به هم اتصال دهد. البته اعصاب ممکن است توسط بیماریهایی چون دیابت و سندرم گیلن باره یا Guillain-Barre syndrome تحت تاثیر قرار گرفته و دچار آسیب شود. بیماری گیلن باره را می توان از بیمارهای خود ایمنی تلقی کرد که در آن طی آن اعصاب بدن توسط سیستم ایمنی شخص مورد حمله قرار می گیرد. همچنین در سندرم تونل کارپ یا carpal tunnel syndrome فشار بر روی عصب مدیان در مچ دست موجب آسیب آن می شود. به علاوه اعصاب ممکن است در اثر تصادف و آسیبهای ورزشی دچار بریدگی، فشار و آسیبهای مختلف شوند. به هر حال آسیب به اعصاب پیرامونی می تواند بر نحوه ارتباط مغز با عضلات و ارگانها را تحت تاثیر قرار دهد و حتی برای بهبود آن به جراحی توسط جراح مغز و اعصاب نیاز باشد.
در این صفحه تعداد 486 مقاله تخصصی درباره سیستم عصبی پیرامونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم عصبی پیرامونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; ANS; autonomic nervous system; BP; blood pressure; CNS; central nervous system; CVR; cardiovascular reactivity; CYP1A2; a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes; DBP; diastolic blood pressure; HF-HRV; high-frequency heart rate variability; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; Neurodynamics; Nerve movement; Frame-by-frame; Peripheral nervous system; Neurodinámica; Movimiento nervioso; Plano a plano; Sistema nervioso periférico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; Act-D; actinomycin-D; ACTB; actin-b; AD; Alzheimer's disease; AT8; Tau epitope with phosphorylated Ser202/Thr205 residues; CNS; central nervous system; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DFC; dense fibrillar component (of the nucleolus); EDTA; ethylen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; OLG; oligodendrocyte; CNS; central nervous system; SC; Schwann cell; PNS; peripheral nervous system; MBP; myelin basic protein; PLP; proteolipid protein; P0/MPZ; myelin protein zero; EAE; experimental allergic encephalomyelitis; MS; multiple sclerosis; CN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; Nervous system; Neurotransmitters; Neuropeptides; Neuro-immune interaction; Cancer-associated immune cells; Ach; acetylcholine; beta2-AR; beta2-adrenergic receptor; CAF; cancer associated fibroblasts; CNS; central nervous system; cAMP; cyclic adenosine mo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; Desensitization; Ion channel; Inhalational anesthetic; Neuroprotection; ASIC; Acid-sensing ion channel; CNS; Central nervous system; Hi1a; Peptide toxin from the venom of Hadronyche infensa; MAC; Minimal alveolar concentration; PcTx1; Psalmotoxin 1; PNS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; CGRP; calcitonin gene-related peptide; CNR; cannabinoid receptor; CREB; cAMP response element-binding protein; DNA; deoxyribonucleic acid; DRG; dorsal root ganglia; GAP; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; BMP; bone morphogenetic protein; CNS; central nervous system; ESCs; embryonic stem cells; EBs; embryoid bodies; EMT; epithelial to mesenchymal-transition; FGF; fibroblast growth factor; iPSC; induced pluripotent stem cells; lt-NES; long-term self-renewing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; AChE; acetylcholinesterase; ChE; cholinesterase; BChE; butyrylcholinesterase; SChE; salivary gland cholinesterase; ACh; acetylcholine; BCh; butyrylcholine; PCh; propionylcholine; CNS; central nervous system; PNS; peripheral nervous system; OP; organophosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; MJ; neuromuscular junctions; AChRs; acetylcholine receptors; PNS; peripheral nervous system; SC; Schwann cells; ECM; extracellular matrix; Peripheral nerve injury; Neural regeneration; Target end-organ atrophy; Neuromuscular junctions; Neural agrin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; Sox10; Sacral neural crest; Lower urinary tract; Pelvic ganglia; Peripheral nervous system; Autonomic nervous system; Bladder;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; Inmunoglobulina; Intravenosa/endovenosa; Sistema nervioso periférico; Síndrome de persona rígida; Neuropatías agudas; Neuropatías crónicas; Miopatías; Miastenia grave; Neuropatías por paraproteinemias; Ganglionopatías; Neuropatías de fibras fina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; aCasp3; activated-caspase 3; Apaf; apoptotic protease-activating factor; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CNS; central nervous system; CREB; cAMP response element-binding protein; CRNs; Cajal-Retzius neurons; DISC; death-inducing signaling compl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; ACN; acetonitrile; ANOVA; analysis of variance; BW; body weight; ECM; extracellular matrix; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; FA; formic acid; FBS; fetal bovine serum; IDA; Information Dependent Acquisition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; Ach; acetylcholine; CG; coeliac ganglion; E2; estradiol; eNOS; endothelial nitric oxide syntase; iNOS; inducible nitric oxide syntase; l-NAME; NG-nitro-l-arginine methyl ester; NO; nitric oxide; P; progesterone; PE; proestrous; PNS; peripheral nervous sys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; DRG; dorsal root ganglion; PB; phosphate buffer; Inward rectifier; Potassium channel; Localization; Glia; Peripheral nervous system; Dorsal root ganglia; Spinal cord;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; ALFSMN; axonal large-fiber sensorimotor neuropathy; ALFSN; axonal large-fiber sensory neuropathy; AMSP; acute motor sensory polyneuropathy; CD; Crohn's disease; CDSMP; chronic distal sensorimotor polyneuropathy; CIDP; chronic inflammatory demyelinating po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; WJ; Wharton's jelly; UC; umbilical cord; MSC; mesenchymal stromal (stem) cells; WJMSC; Wharton's jelly mesenchymal stromal cells; HLA; human leukocyte antigen; HSC; hematopoietic stem cells; GvHD; graft versus host disease; NK; natural killer; TNF; tumor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; AD; Alzheimer's disease; CGT; UDP-galactose ceramide galactosyltransferase; CNS; central nervous system; CST; cerebroside sulfotransferase; GalCer; galactosylceramide; GlcCer; glucosylceramide; GCS; glucosylceramide synthase; GPI; glycosylphosphatidylinos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; CNC; chronic nerve compression; dhh; desert hedgehog; DRG; dorsal root ganglion; Ihh; Indian hedgehog; NCV; nerve conduction velocity; NRG; neuregulin; PNS; peripheral nervous system; ptc; patched; Shh; Sonic hedgehog; Chronic nerve compression (CNC) inju
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; AA; acrylic acid; Apo; apolipoprotein; BBB; blood-brain barrier; BCEC; brain capillary endothelial cells; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CNS; central nervous system; CNT; carbon nanotubes; FDA; U.S. Food and Drug Administration; GFAP; glial fibr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; AD; Alzheimer's disease; NMDA; N-methyl-d-aspartate; CNS; central nervous system; PNS; peripheral nervous system; MT; microtubules; MBP; myelin basic protein; Tau; Pain; Peripheral nerve; Myelination; C-fibers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; GBS; Guillain-Barre syndrome; CIDP; chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy; AIDP; acute inflammatory demyelinating polyneuropathy; EAN; experimental autoimmune neuritis; EAE; experimental autoimmune encephalomyelitis; PNS; peripheral nervous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; Abs; antibodies; Akt; cytoplasmic serine-threonine kinase from Ak mouse strain thymoma; Cbl; cobalamin; Cbl-D; Cbl-deficient; CNS; central nervous system; CSF; cerebrospinal fluid; DMSO; dimethyl sulfoxide; Dpl; Doppel; EGF; epidermal growth factor; GFAP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; HC; hippocampus; ANE; acute noise exposure; SANE; sub-acute noise exposure; Ct; control; CNS; Central Nervous System; PNS; Peripheral Nervous System; PND; postnatal day; ROS; reactive oxygen species; Cat; catalase; SOD; superoxide dismutase; OF; open fiel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; 3-D; three-dimensional; AFM; atomic force microscopy; CIPN; chemotherapy-induced peripheral neuropathy; DRG; dorsal root ganglion; NB; neurobasal; PNS; peripheral nervous system; AFM live cell imaging; Chemotherapy-induced peripheral neuropathy; Dorsal ro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; Polysialic acid; Tegaserod; Mimetic; Peripheral nerve; Regeneration; Glycan; Drug repurposing; CDR; complementary determining region; cGN; cerebellar granule neuron; DRG; dorsal root ganglion; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FBA; foot base angle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; Mitochondrial diseases; MtDNA; Nuclear genome; Progressive external ophthalmoplegia; Exercise intolerance; Cerebellar ataxia; Refractory epilepsy; Movement disorders; Maladies mitochondriales; ADNmt; Génome nucléaire; Ophtalmoplégie progressive externe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; AAD; acute axonal degeneration; AIS; axon initial segment; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionate; ankG; ankyrinG; β-APP; β-amyloid precursor protein; CAM; cell adhesion molecule; CAP; compound action potential; Caspr; contactin-associa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; ESC; embryonic stem cell; NSC; neural stem cell; NPC; neural progenitor cell; IF; intermediate filament; CNS; central nervous system; PNS; peripheral nervous system; RA; retinoic acid; IFA; immunofluorescence assay; HTT; huntingtin; Human embryonic stem c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; AQP4; aquaporin-4; AQP4 IgG; immunoglobulin G against aquaporin-4; ARR; Annualized Relapse Rates; AZT; azathioprine; BBB; blood-brain barrier; CNS; central nervous system; EDSS; Expanded Disability Status Scale; GFAP; glial fibrillary acid protein; ICAM1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BMP; bone morphogenetic protein(s) (e.g. BMP2, BMP4 etc.); CNS; central nervous system; CCL2; chemokine (C-C) motif ligand 2 (also called MCP1, monocyte chemoattractant protein 1); CCR2; C-C chemokine receptor type
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; AChE; acetylcholinesterase; ACh; acetylcholine; BP; bispyridinium; CNS; central nervous system; 7α-nAChRs; human α7-nicotinic acetylcholine receptor(s); mAChR; muscarinic acetylcholine receptor; nAChRs; nicotinic acetylcholine receptor(s); OP; organopho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی پیرامونی; DNP; diabetic neuropathic pain; DRG; dorsal root ganglia; FPG; fasting plasma glucose; lncRNAs; long noncoding RNAs; MAPK; mitogen-activated protein kinase; MWT; mechanical withdrawal thresholds; PBS; phosphate buffer saline; PNS; peripheral nervous syste