تجزیه و تحلیل دارویی

در این صفحه تعداد 796 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل دارویی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل دارویی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; α-CD; α-cyclodextrin; β-CD; β-cyclodextrin; γ-CD; γ-cyclodextrin; A-β-CD; acetyl-β-CD; BGE; background electrolyte; C4D; capacitively coupled contactless conductivity detection; CD; cyclodextrin; CDTA; cyclohexate-1,2-diaminetetraacetic acid; CE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; CFA; Continuous flow analysis; CL; Chemiluminescence; CNC; Computer controlled milling; CPE; Cloud point extraction; CRET; Chemiluminescence resonance energy transfer; ECL; Electrogenerated chemiluminescence; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; FIA; Fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; Raman microscopy; Raman imaging; Macro-scale imaging; Food analysis; Pharmaceutical analysis; Bioanalysis; Chemometrics; RHI; Raman hyperspectral imaging; NIR; Near-infrared; IR; Infrared; HIS; Hyperspectral imaging; CCD; Charge-coupled device; AOTF; Acou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; Medical acceptance; Pharmaceutical analysis; Pharmaceutical interventions; Clinical pharmacy; Iatrogenic risk; High risk medication; Data analysis; Acceptation médicale; Analyse pharmaceutique; Intervention pharmaceutique; Pharmacie clinique; Risque iatr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; Compact MS; Liquid Chromatography-Mass Spectrometry; Method development; High-throughput analysis; Pharmaceutical analysis; Process chemistry support;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; Pharmaceutical analysis; Partial least squares (PLS); Transmission; Diffuse reflection; Process analytical technology; Multivariate analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; Disposable electrodes; Screen-printed electrodes; Electrochemical applications; Pharmaceutical analysis; Pharmaceutical residues;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; Cephalosporins; 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic (NQS); Spectrophotometric analysis; Pharmaceutical analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; API; active pharmaceutical ingredient; CBQCA; 3-(4-carboxybenzoyl)quinolone-2-carboxaldehyde; DMSO; dimethyl sulfoxide; DOE; design of experiments; EDQM; European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare; FLD; fluorescence detection; HP-β-CD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; Pharmaceutical analysis; Protein pharmaceuticals; Biopharmaceuticals; Protein structure analysis; Mass spectrometry; Hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دارویی; Cosmetics analysis; Direct analysis; Eco-friendly analysis; Environment friendly; Green analysis; Hazardous solvent; Pharmaceutical analysis; Solvent reduction;