پیروکسیکام

در این صفحه تعداد 247 مقاله تخصصی درباره پیروکسیکام که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیروکسیکام (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیروکسیکام; CSD; Cambridge Structural Database; FT-Raman; Fourier-transform Raman spectroscopy; LF-785; low-frequency Raman with 785 nm excitation; LF-830; low-frequency Raman with 830 nm excitation; PLSR; partial least squares regression; RMSEE; root-mean square e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیروکسیکام; ffc; flowability index; ADMET; absorption distribution metabolism excretion toxicity; IND; investigational new drug; HTS; high throughput screening; API; active pharmaceutical ingredient; QbD; quality by design; MCC 102; microcrystalline cellulose PH 102;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیروکسیکام; API; active pharmaceutical ingredient; PXRD; powder X-ray diffraction; HPLC; high pressure liquid chromatography; DSC; differential scanning calorimetry; CSD; Cambridge Structural Database; Piroxicam; Polytypes; Compaction; Tablet and tabletability; PIXEL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیروکسیکام; NSAID; Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug; COX; cyclooxygenases; Px; Piroxicam; CD; Circular Dichroism; DLS; Dynamic Light Scattering; SEM; Scanning Electron Microscope; FTIR; Fourier Transform Infra Red Spectroscopy; EPR; Electron Paramagnetic Resonanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیروکسیکام; Alg, alginate; Pct, pectin; NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug; PRX, piroxicam; SGF, simulated gastric fluid; SIF, simulated intestinal fluidCo-axial prilling; Natural polysaccharides; Core–shell beads; Delayed drug delivery systems; Piroxicam; Chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیروکسیکام; COX; cyclooxygenase; IL-10 k.o; interleukin-10 knock out; mAb; monoclonal antibody; Meics; murine endoscopic index of colitis severity; NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drug; PAC; piroxicam-accelerated colitis; WT; wild type; Inflammatory bowel dise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیروکسیکام; Biodegradation; Biotransformation; Non-steroid anti-inflammatory drugs; Epiphytic fungi; Phylloplane fungi; Endophytes; CE; capillary electrophoresis; DIC; diclofenac; DIF; diflunisal; IBU; ibuprofen; MEF; mefenamic acid; MEKC; micellar electrokinetic chr