قطبی

در این صفحه تعداد 642 مقاله تخصصی درباره قطبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قطبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبی; PMCs; pleural mesothelial cells; ECM; extracellular matrix; TJ; tight junctions; AJ; adherens junctions; PAR; partition defective protein; aPKC; atypical protein kinase C; Lgl; lethal (2) giant larvae; Pleural mesothelial cells (PMCs); Partition defective
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبی; Adenosine; 7-deazaadenine; 7-deaza-8-azaadenine; 3-deazaadenine; 3,7-dideaza-8-azaadenine; ESF; Environmentally sensitive fluorescence; Solvatochromism; Base stacking; Base pairing; Oligonucleotide probe; Polarity; Mismatch; Intramolecular charge transfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبی; Aliphatic polyester; Poly(butylene succinate); Fluorescence spectroscopy; Solid state polymerization; Molecular rotor; Polarity; (9-2-Carboxy-2-cyanovinyl)julolidine; CCVJ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطبی; PS-SHGM; phase sensitive second harmonic generation microscopy; SHG; second harmonic generation; COANP; 2-cyclooctylamino-5-nitropyridine; PS-SHGM; Nonlinear optic; Polarity; Cementum; Absolute orientation; Growth;