بیومارکر پیش بینی شده

در این صفحه تعداد 51 مقاله تخصصی درباره بیومارکر پیش بینی شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیومارکر پیش بینی شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکر پیش بینی شده; Cancer; Liquid biopsy; Circulating tumor cells; Precision therapy; Prognostic biomarker; Predictive biomarker; Early cancer detection; Tumor heterogeneity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکر پیش بینی شده; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; AKT; protein kinase B; ATP; adenosine triphosphate; cfDNA; circulating free DNA; CISH; chromogenic in-situ hybridization; CTC; circulating tumor cells; EGFR; epithelial growth factor receptor; EMT; epit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکر پیش بینی شده; MAP kinases; ERK inhibitors; Targeted therapy; Resistance; Predictive biomarker; CombinationCRC, colorectal cancer; EMT, epithelial-to-mesenchymal transition; ERK, extracellular signal-regulated kinase; GAP, GTPase-activating protein; GEF, guanine nucleot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکر پیش بینی شده; Biomarker; Prognostic biomarker; Predictive biomarker; Treatment selection biomarker; Interaction; Breast cancer; ER +;  estrogen-receptor positive; RS; Recurrence Score result; CAF-T; cyclophosphamide, doxorubicin, and fluorouracil followed by tamoxife
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکر پیش بینی شده; PD-L1; Carcinome pulmonaire non à petites cellules; Biomarqueur prédictif; Immunothérapies anti-tumorales; PD-L1; Non-small cell lung cancer; Predictive biomarker; Cancer immunotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکر پیش بینی شده; 5FU, 5-fluorouracil; ABCSG, Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group; LEV, levamisole; INF, interferon; FFPE, formalin-fixed paraffin-embedded; HR, hazard ratios; CI, confidence intervalsTP53; Predictive biomarker; Stage III colon cancer; Adjuvan