پروتئین کرونا

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره پروتئین کرونا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئین کرونا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کرونا; Bovine serum albumin; Cellular uptake; Gelatin-oleic nanoparticles; Lung cancer cells; Protein-nanoparticle interaction; Protein corona; Albumin-precoated nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کرونا; Biomarkers for pancreatic ductal adenocarcinoma; Nanotechnology; Pancreatic adenocarcinoma clinical stage; Protein corona; Pancreatic ductal adenocarcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کرونا; Concanavalin A; Magnetic nanoparticles; Glycosyl recognition; Protein corona; Multienzyme systems; Nanoproximate packing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کرونا; Nanoparticles; Surfactant; Protein corona; Isothermal titration calorimetry; Poly(phosphoester)s; Stealth effect; NP; nanoparticle; PEG; polyethylene glycol; PPEs; poly(phosphoester)s; SDS; sodium dodecyl sulfate; ITC; isothermal titration calorimetry; HS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کرونا; NPs; nanoparticles; SLB; supported lipid bilayer; PC; protein corona; QCM-D; quartz crystal microbalance with dissipation; NR; neutron reflectometry; PS; polystyrene; PBS; phosphate buffered saline; FBS; fetal bovine serum; HC; hard corona; SC; soft coron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کرونا; NP; nanoparticles; RTLF; respiratory tract lining fluid; TEM; transmission electron microscopy; SiO2; silica nanoparticle; PVAc; poly(vinyl) acetate nanoparticle; SP-A; surfactant protein A; SP-B; surfactant protein B; SP-D; surfactant protein D; DLS; dyn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کرونا; Folic acid (PubChem CID: 6037); SiO2 (PubChem CID: 24261); Paclitaxel (PubChem CID: 44155032); Cysteine (PubChem CID: 5862); Nanoparticles; Protein corona; Interface; Long-circulation; Targeting delivery; Nanotoxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین کرونا; Silver nanoparticle; Silica nanoparticle; Protein corona; Clusterin; Cellular uptake; Phagocyte; 2-ME; 2-mercaptoethanol; Ab; antibiotic-antimycotic-mixed stock solution; FBS; fetal bovine serum; FITC; fluorescein isothiocyanate; HSA; human serum albumin;