طراحی پروتئین

در این صفحه تعداد 247 مقاله تخصصی درباره طراحی پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طراحی پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پروتئین; Single-domain antibody (sdAb, nanobody); Protein engineering; Protein stability; Protein aggregation; Protein design; VHH; variable domain of the heavy chain of heavy-chain antibodies; GSS algorithm; Global Sequence Signature algorithm; CDR; complementari
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پروتئین; Man-made redox proteins; Maquettes; Protein design; Cytochrome c; Inter-protein electron transfer; Electron-transfer kinetics; Charge complementarity; Electrostatics; Diffusion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پروتئین; Man-made redox proteins; Maquettes; Protein design; Transmembrane proteins; Oxidoreductase; Light-activation; Intraprotein electron transfer; Photosynthesis; Respiration; Evolution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پروتئین; RMSD; root mean square deviation; MD; molecular dynamics; GROMACS; groningen machine for chemical simulations; Protein modeling; Protein design; Molecular dynamics simulations; In silico mutation analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پروتئین; Repeat protein; Protein design; Self-assembly; Monolayer; Gold nanoparticles; Biomolecular templating; Building blocks; Nanoparticle 2D arrays; Nanopatterning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پروتئین; Canonical loop; Framework residues; Canonical residues; Protein design; Antibody structure; Binding affinity; Protein stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پروتئین; Protein engineering; Libraries; Proteomics; Protein design; Repeat proteins; Peptide binding; Protein–peptide interactions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پروتئین; Tunnel; Channel; Pore; Pathway; Ligand binding; Ligand transport; Substrate entry; Product release; Protein design; Protein engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی پروتئین; C. reinhardtii; Chlamydomonas reinhardtii; Fd, PetF; ferredoxin; FNR; ferredoxin-NADP+-reductase; HydA1; [FeFe]‑hydrogenase of Chlamydomonas reinhardtii; S. 6803; Synechocystis PCC 6803; PS1; Photosystem 1; Protein design; Protein interaction; FNR; NMR;