بازخورد پروتئین

در این صفحه تعداد 155 مقاله تخصصی درباره بازخورد پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بازخورد پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; Single-chain variable fragment; Phage display library; Low-density lipoprotein; Oxidized low-density lipoprotein; Enzyme-linked immunosorbent assay; Protein refolding
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; Three phase partitioning; Protein purification; Protein refolding; Enzymes in low water media; Protein flexibility; Circular dichroism of proteins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; HHP; high hydrostatic pressure; GSSG and GSH; oxidized and reduced form of glutathione* respectively; IB; inclusion bodies; CD; circular dichroism; IMAC; immobilized metal affinity chromatography; LS; light scattering; GdnHCl; guanidine hydrochloride; Pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; Malaria vaccines; Plasmodium vivax; Duffy binding protein; Host cell invasion; Recombinant vaccines; Adjuvants; Fed-batch fermentation; Protein refolding; Vaccine formulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; Snake neurotoxin; Three-finger protein; Bacterial expression; Protein refolding; Nuclear magnetic resonance; CTX; cytotoxin; Mblgn-2; mambalgin-2 from D. polylepis; rCTX1; recombinant analogue of cytotoxin-1 from Naja oxiana; TFPs; three-finger proteins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; hPDS; Human pendrin polypeptide; IVS; Intrinsic variable sequence; HSQC; Heteronuclear single quantum correlation spectroscopy; CD; Circular dichroism; MS; Mass spectroscopy; SLC26A4; STAS domain; IVS; Protein refolding; NMR; Fluorescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; Bacillus anthracis; Protective antigen; Protein refolding; High-throughput refolding screeningBacillus anthracis; Antígeno protector; Replegado de proteínas; Evaluación de alto rendimiento del replegado
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; Ubiquitin Specific Protease 17; DUB3; Ubiquitin; Protein refolding; USP17; Deubiquitinating; DUB; deubiquitinating enzyme; USP; Ubiquitin Specific Protease; Ub; ubiquitin; CDC25A; cell division cycle 25A; RCE1; Ras converting enzyme 1; IPTG; isopropyl β-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; Detergent; Cosolvent; Protein refolding; Micelle dissociation; Alcohol; Molecular dynamics; SDS; sodium dodecyl sulfate; MPD; 2-methyl-2, 4-pentanediol; DLS; dynamic light scattering; CG; coarse-grain; AT; atomistic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; M-proinsulin/M-insulin; native proteins containing N-terminal methionine; ↓; showing cleavage between the peptide bond, single-letter code is generally used for the amino acid residues; Conversion of proinsulin into insulin; Mass spectra of proinsulin/i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازخورد پروتئین; CK; creatine kinase; HBCK; human brain type creatine kinase; rHBCK; recombinant HBCK; GndHCL; guanidine hydrochloride; PEG 2000; polyethylene glycol 2000; CT DNA; calf thymus DNA; Human brain-type creatine kinase; Macromolecular crowding; Protein refoldin