آشنایی با موضوع

پروتئین‌های گلیکوزیل‌شده یا پروتئوگلیکان به پروتئین‌هایی می‌گویند که گروه شیمیایی گلیکوزیل به فراوانی به آنها پیوند خورده است. ساختار پروتئین‌های گلیکوزیل‌شده از یک هسته پروتئینی با یک یا چند رشته گلیکوزآمینوگلیکان پیوندخورده به آن (پیوند کووالانسی)، پدید آمده است. پروتئوگلیکان نیز به عنوان یک زیر مجموعه‌ی خاص از گلیکوپروتئین‌ها بوده، اما به عنوان یک امر متمایز ذکر می‌شود. این امر به این دلیل است که با وجود این‌که هر دو مولکول دارای یک هسته‌ی پروتئین (زنجیره‌ی پلی پپتیدی) هستند، اما مولکول‌هایی که بر روی هسته‌ها مجتمع هستند، با هم تفاوت دارند. این تمایز منجر به تفاوت در ساختار، عملکرد شده و به نوبه‌ی خود تفاوت در مکان می‌شود. این تفاوت‌ها و تفاوت‌های دیگر این چنینی بین دو مولکول در زیر ذکر شده و توضیح داده شده است. ساختار پروتئوگلیکان: زنجیره‌های گلیکوزآمینوگلیکان به یک زنجیره‌ی جانبی پلی پپتید متصل می‌باشند. زنجیره‌های گلیکوزآمینوگلیکان طویل و خطی بوده و به دلیل حضور سولفات و گروه‌های عاملی اسید اوره دارای بار منفی هستند. پروتئوگلیکان‌ها بسته به ماهیت زنجیره های GAG طبقه بندی می‌شوند و در بافت‌های همبند یافت می‌شوند. پروتئوگلیکان ها نقش های متنوعی در بستره بیرون سلولی ایفا می کنند: ‌ 1- ساختار سخت و نسبتا بدون انعطاف آنها باعث می شود بتوانند به عنوان داربست های ساختاری به تعیین شکل کلی بافت کمک کنند. 2- پروتئوگلیکان ها با غربال کردن باکتری ها و ویروس ها به سیستم ایمنی کمک می کنند. 3- پروتئوگلیکان ها می توانند به انواع مولکول های دیگر متصل شوند. یک رده مهم از این مولکول ها فاکتورهای رشد هستند. پروتئوگلیکان ها با اتصال به این فاکتورها و به دام انداختن آنها، علاوه بر افزایش تراکم آنها در بستره باعث موضعی شدن عمل این فاکتورها در منطقع خاصی از بافت می شوند. این اتصال همچنین از تجزیه این فاکتورها جلوگیری می کند و می تواند آنها را برای مدت طولانی در بافت ذخیره کند.

در این صفحه تعداد 277 مقاله تخصصی درباره پروتئوگلیکان‌ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئوگلیکان‌ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; CP; Core protein; ECM; Extracellular matrix; (e)WLC; (extensible) worm-like chain; GAG; Glycosaminoglycan; PG; Proteoglycan; IFM; Interfibrillar matrix; SDF; Small diameter fibril; TC; Tropocollagen; Multi-scale modeling; Soft fibrous tissues; Fatigue;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; NP; nucleus pulposus; AF; annulus fibrosus; CEP; cartilaginous endplate; ECM; extracellular matrix; PG; proteoglycan; CS/DS; chondroitin sulfate/dermatan sulfate; HIF; hypoxia Inducible Factor; HS; heparan Sulfate; HA; hyaluronic Acid; GlcAT-I; β-1,3-glu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; apoE; apolipoprotein E; α-SMA; α -smooth muscle actin; BMP1; bone morphogenic protein-1; CCL; CC chemokine ligand; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CS; chondroitin sulfate; CSPG4; chondroitin sulfate proteoglycan 4; CXCL; CXC chemokine ligan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; ADAMs; a disintegrin and metalloproteinases; ADAMTS; ADAMs with thrombospondin motifs; Col; collagen; CS; chondroitin sulfate; CTGF; connective tissue growth factor; DS; dermatan sulfate; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor; EMT; epith
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; PG; proteoglycan; IDD; intervertebral disc degeneration; SASP; senescence-associated secretory phenotype; SAβ-gal; senescence-associated β-galactosidase; MMP; Matrix metalloproteinase; ADAMTS; A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin moti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; CS; chondroitin sulfate; DEJ; dermal-epidermal junction; DS; dermatan sulfate; ECM; extracellular matrix; FGF; fibroblast growth factor; GAG; glycosaminoglycan; HA; hyaluronic acid; GalNAc; galactosamine; GlcNAc; glucosamine; HexUA; hexuronic acid; JAD; (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; LVAD; left ventricular assist device; NRCM; neonatal rat cardiomyocytes; rTAC; reversible transverse aortic constriction; TAC; transverse aortic constriction; Biglycan; Proteoglycan; Heart failure; Cardiac hypertrophy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; endothelial dysfunction; endothelial glycocalyx; glycosaminoglycan; interstitium; proteoglycan; ADHF; acute decompensated heart failure; AVP; arginine vasopressin; eGC; endothelial glycocalyx; EnNaC; endothelial sodium channel; GAG; glycosaminoglycan; HF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; VEGF; vascular endothelial growth factor; TGF-β; transforming growth factor-β; ECM; extracellular matrix; EC; endothelial cell; SPARC; secreted protein acidic and rich in cysteine; PG; proteoglycan; GAG; glycosaminoglycan; SLRP; small leucine-rich prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; ACL; anterior cruciate ligament; ADSC; adipose derived stem cell; bFGF; basic fibroblast growth factor; BMSC; bone marrow stem cell; BMP; bone morphogenic protein; DNA; deoxyribonucleic acid; ECM; extracellular matrix; EGR; early growth response protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; SLRP; small leucine-rich proteoglycan; LRR; leucine-rich repeat; RTK; receptor tyrosine kinase; GAG; glycosaminoglycan; HS; heparan sulfate; HSPG; heparan sulfate proteoglycan; He; heparin; CS; chondroitin sulfate; KS; keratan sulfate; CSPG; chondroitin s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوگلیکان‌; ACI; autologous chondrocyte implantation; ADAMTS; a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motif; AGEs; advanced glycation end products; AP-2; activator protein-2; BM MSC; bone marrow mesenchymal stem cell; BMP; bone morphogenetic protein;