پروتئولپوزوم ها

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره پروتئولپوزوم ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئولپوزوم ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئولپوزوم ها; Angiogenesis; Neovascularization; Ischemia; Fibroblast growth factor-2 (FGF-2); Vascular endothelial growth factor (VEGF); Glypican-1; Proteoliposomes; Peripheral arterial disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئولپوزوم ها; Mycobacterium smegmatis; Proteoliposomes; Tuberculosis; Vaccines; ChallengeTB, tuberculosis; Mtb, Mycobacterium tuberculosis; PL, proteoliposomes; BCG, Bacillus Calmette–Guerin; CFU, Colony Forming Unit; PLMs, proteoliposomes obtained from Mycobacterium s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئولپوزوم ها; Photosystem II; Reaction center; Apo-WOC-PS II; Proteoliposomes; Photovoltage; Synthetic binuclear Mn complexes; PS II; Photosystem II; RC; reaction center; WOC; water-oxidizing complex; apo-WOC-PS II; Mn-depleted PS II; ΔΨ; photovoltage; YZ; tyrosine-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئولپوزوم ها; ABs; apoptotic bodies; ACP; amorphous calcium phosphate; ACVs; articular cartilage vesicles; AFM; atomic force microscopy; ANK; ankyrin; AnxA1, AnxA2, AnxA4, AnxA5, AnxA6, AnxA7; vertebrate annexins 1, 2, 4, 5, 6, 7; BCP; basic calcium phosphate; BMP; bon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئولپوزوم ها; Acetylcarnitine; Acetylcholine; Inflammation; Membrane transport; OCTN1; Proteoliposomes; TEA; Tetraethylammonium; PD; Peritoneal dialysis; PLP; Pyridoxal 5-phosphate; hPMCs; Human peritoneum mesothelial primary cells; GAPDH; Glyceraldehyde-3-phosphate de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئولپوزوم ها; TEA; tetraethylammonium; PLP; pyridoxal 5-phosphate; MTSEA; 2-aminoethyl methanethiosulfonate; VAChT; vesicular acetylcholine transporter; OCT; organic cation transporter; OCTN; organic cation transporter novel; ChT; choline transporter; Transporters; Pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئولپوزوم ها; Chl; chlorophyll; DCMU; 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea; DCPIP; 2,6-Dichlorophenol indophenol; β-DDM; dodecyl-β-d-maltoside; DGDG; digalactosyl diacylglycerol; DPC; 1,5-Diphenylcarbazide; LHCII; major antenna of photosystem II; MGDG; monogalacto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئولپوزوم ها; BI-1; Bax inhibitor-1; BODIPY-phospholipids; 2-(4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-boro-3a,4a-diaza-s-indacene-3-dodecanoyl)-1-hexadecanoyl-sn-glycero-phospholipids; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl)dimethyl-ammonio]-1-propanesulfonic acid; CL; cardiolipin; DFDNB; 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئولپوزوم ها; ABC; ATP binding cassette; ΔpH; transmembrane chemical proton gradient; Δp; proton motive force; MD; membrane domain; NBD; nucleotide-binding domain; TNP-ATP; 2′-(or-3′)-O-(trinitrophenyl)-adenosine 5′-triphosphate; Wt; wildtype; ABC transporter;