آشنایی با موضوع

در آزمایشهای ویلهلم وین در سال 1898 و آزمایشهای متأخر جوزف تامسون در سال 1910، در میان ذرات یافت شده در جریانهای گازی یونیده، ذره آلی با بار مثبت شناسایی شد که جرم آن تقریبا با جرم اتم هیدروژن بود. در سال 1911 ارنست رادرفورد، در آزمایشهایی که در آنها که نیتروژن با ذرات آلفا بمباران می شد، دوباره با چنین ذرات باردار مثبتی روبرو شد و آنرا به عنوان هسته هیدروژن شناسایی کرد. تا سال 1920، او به این نتیجه رسیده بود که این ذره، ذره بنیادی است و با توجه به این که واژه "protos"، در زبان یونانی به معنی نخستین است، آنرا پروتون نامید تا موقعیت اولیه در خور اهمیت آن را در میان هسته‌های اتمی عناصر نشان دهد. پروتون از دو کوارک بالا و یک کوارک پایین (نوعی ذره بنیادی هر ماده) تشکیل شده است که به همراه نیروی قوی هسته ای در کنار یکدیگر نگه داشته می شوند. جرم پروتون برابر است با mp = 938. 272 MeV/C2 = 1. 6726X10-27 Kg جرم پروتون 1836 برابر جرم الکترون است. برای مشاهده واپاشی پروتون به ذرات سبکتر، جستجوی تجربی فراوانی انجام شده، ولی تا به حال نتیجه‌ای حاصل نشده است. مستقل از مد واپاشی، حد پایین طول عمر میانگین پروتون، τ، را می توان حدود 1025 سال دانست. عمر میانگین پروتون در بعضی از مدهای واپاشی خاص به حد بالاتری می‌رسد، برای مثال در واپاشی p → e+ + π0 مقدار τ بزرگتر از 1032 سال است.
در این صفحه تعداد 508 مقاله تخصصی درباره پروتون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون; 1H; proton; ASE; accelerated solvent extractor; C*; close packing concentration; Cl2; chlorine; CPMG; Carr-Purcell-Meiboom-Gill; CSWF; chlorinated soft wheat flour; dm; dry matter; DSC; differential scanning calorimetry; DTNB; 5,5′-dithio-bis(2-nitroben
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون; MW; molecular weight; MDR1; multiple drug resistance 1; P-gp; P-glycoprotein; ABC-transporter; ATP-binding cassette transporter; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; SLC transporter; solute carrier transporter; logP; partition coefficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون; Ferrihydrite; Siliceous ferrihydrite; Particle size; Surface area; Adsorption; Competition; Polymerization; Silicate; Phosphate; Arsenate; Arsenite; Proton; Titration; Geometry; MO/DFT; XPS; ATR-IR; XAS; PDF; Surface complexation modeling; Charge distribu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون; Au; gold; Ni; nickel; Pt; platinum; NEMS; nano-electro-mechanical systems; H2O2; hydrogen peroxide; O2; oxygen; H2O; water; IMF; ion motive force; ATP; adenosine triphosphate; ADP; adenosine diphosphate; Pi; phosphate molecule; H+; proton; Na+; sodium ion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون; A; ammonium-N; Aroot; Aitchison distance of root diameter length distribution; B; balanced nitrate-ammonium; CV; coefficient of variation; ΔpH; change in pH; H+; proton; HCO3−; bicarbonate; K+; potassium ion; N; nitrogen; NH4+; ammonium; NO3−; nitrat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتون; ATP; adenosine triphosphate; BOLD; blood oxygenation level-dependent; Cr; creatine; DAT; dopamine transporter; DTI; diffusion tensor imaging; fMRI; functional MRI; FA; fractional anisotropy; GABA; gamma-aminobutyric acid; Gln; glutathione; (1H); proton; i