مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال

در این صفحه تعداد 124 مقاله تخصصی درباره مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال; Aging; Foot; Foot deformities; Foot disease; Quality of life; AbH; Abductor Hallucis; AP; Anteroposterior; CSA; Cross sectional area; DIPJ; Distal interphalangeal joint; EHL; Extensor Hallucis Longus; FDB; flexor digitorum brevis; FHB; flexor hallucis bre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال; Arthroplasty; Proximal interphalangeal joint; Conservative treatment; Osteoarthritis; Finger joint; Arthritis; Function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال; Homodigital island flap; advancement flap; flexion contracture; proximal interphalangeal joint; predictor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال; Proximal interphalangeal joint; Pilon fractures; Distraction; Unstable PIP joint fracture-dislocations; External fixation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال; Arthroplasty; Arthrodesis; Fusion; Nonunion; Distal interphalangeal joint; Proximal interphalangeal joint; Metacarpophalangeal joint; Carpometacarpal phalangeal joint;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال; fusion; hammertoe; internal fixation; periosteum; phalanx; proximal interphalangeal joint; threaded Kirschner wire
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال; Proximal interphalangeal joint; Arthrodesis; Arthritis; Dupuytren's disease; Articulación interfalángica proximal; Artrodesis; Artrosis; Enfermedad de Dupuytren;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال; Articulación interfalángica proximal; Artrodesis; Artrosis; Enfermedad de Dupuytren; Proximal interphalangeal joint; Arthrodesis; Arthritis; Dupuytren's disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال; Volar dislocation; Intraarticular fracture; Proximal interphalangeal joint; Central slip; Luxation palmaire; Fracture articulaire; Articulation interphalangienne proximale; Bandelette centrale; Bandelette médiane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مفصلی بین فالانژیک پروگزیمال; Arthritis; Arthroplasty; Proximal interphalangeal joint; Hand surgery; Prosthesis; Arthrose; Arthroplastie; Articulation interphalangienne proximale; Chirurgie de la main; Implant articulaire; Prothèse;