مشارکت عمومی

در این صفحه تعداد 349 مقاله تخصصی درباره مشارکت عمومی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مشارکت عمومی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشارکت عمومی; Forest-related policy; Public participation; Habitats directive; Birds directive; Stakeholder analysis; Questionnaire survey;
مقالات ISI مشارکت عمومی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشارکت عمومی; Horizontal drilling; Hydraulic fracturing; Urban hydrocarbon governance; Public participation; Procedural fairness; Unconventional oil and gas development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشارکت عمومی; ADB; Asian Development Bank; IWRM; Integrated Water Resource Management; MRC; Mekong River Commission; NARBO; Network of Asian River Basin Organizations; Strategy; IWRM-based Basin Development Strategy 2016-2020; Strategic Plan; The Mekong River Commiss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشارکت عمومی; CKF; Communication and knowledge flow; CP; Consultation processes; DSS; Decision support system; EA; Environmental Assessment; EI; Economic impacts; EIA; Environmental impact assessment; EIS; Environmental impact statement; ENUF; Engage, never use; NIMBY;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشارکت عمومی; Multi-criteria decision analysis; Analytical hierarchy process; Public participation; Decision making; Transportation planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشارکت عمومی; Interpersonal communication; Decision-making; Public participation; Collaborative governance; Empathy; Computer simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشارکت عمومی; Cheap talk; Facility sitting; Public participation; Collaborative negotiation; Waste management; Nimby; Simulation model; C72; C51; R53; D74; Q53; H44;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشارکت عمومی; Cultural ecosystems services; Geographic information system; Immaterial benefits; Protected areas management; Public participation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشارکت عمومی; Environmental impact assessment (EIA); Strategic environmental assessment (SEA); Accessto information; Public participation; Multi-stakeholder process (MSP);