ارزیابی کیفی

در این صفحه تعداد 404 مقاله تخصصی درباره ارزیابی کیفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی کیفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; Midwifery/education; Quality assessment; Accreditation/standards; Instrument development; Bangladesh; South Asia nurses and midwives';
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; Microwave absorption; Broadband ferromagentic resonance measurements; Magnetic permeability; Thin films; Magnetoimpedance; Quality assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; ANN; artificial neural networks; ANOVA; analysis of variance; AOCS; American oil chemists' society; AV; anisidine value; BAW; bulk acoustic wave; CA; cluster analysis; CC; canonical correlation; CP; conducting polymer; DFA; discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; AA; amino acid; AiO; all-in-one; DEHP; di-(2-ethylhexyl)-phthalate; EVA; ethyl vinyl acetate MCB multi-chamber bags; MLB; multilayered bags; OPA; ortho-Phthaldialdehyde; PITC; phenylisothiocyanate; PVC; polyvinylchloride; TPN; total parenteral nutrition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; Requirements traceability technology; Technology transfer; Systematic literature review; Requirements traceability challenges; Quality assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; Image aesthetics; Quality assessment; High aesthetics; Low aesthetics; Image classification; Deep convolutional neural network; GoogLeNet; Feature representation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; severity of illness; congenital heart disease; pediatric heart surgery; pediatrics; outcome prediction; critical care; pediatric critical care; intensive care; pediatric intensive care; pediatric risk of mortality; quality; quality assessment; physiologic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; PGA; physician's global assessment; PGE; parental global evaluation; ESR; erythrocyte sedimentation rate; JADAS; Juvenile Arthritis Disease Activity Score; cJADAS; clinical JADAS; PICO; Patient Intervention Comparison Outcome; JRA; juvenile rheumatoid a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; Regenerative medicine; Cellular therapy; Tumorigenicity; Bone marrow-derived mesenchymal stem cell; Adipose-derived stem cell; Quality assessment; hCTP; human cell-processed therapeutic product; BMSC; bone marrow-derived mesenchymal stem cell; ADSC; adipo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; Camphene (PubChem CID = 6616); 1,8-Cineole (Eucaliptol, PubChem CID = 2758); cis-Thujone (PubChem CID = 249286); trans-Thujone (Iso-thujone, PubChem CID = 91456); Camphor (PubChem CID = 2537); Borneol (PubChem CID = 10049).; Sage; Essential oi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; Mixed treatment comparison; Comparative effectiveness; Health technology assessment; GRADE; Reliability; Quality assessment; Bias;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی کیفی; Subjective testing; Quality assessment; Test conditions; Reliability; Methodology; Video signal processing; Video sequences; Video databases; Visual perception; Statistical reliability; Double stimulus continuous quality scale; Single stimulus continuous