گونه های اکسیژن واکنشی (ROS)

در این صفحه تعداد 701 مقاله تخصصی درباره گونه های اکسیژن واکنشی (ROS) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گونه های اکسیژن واکنشی (ROS) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); Ultrafine particles (UFP); Monocytes; Reactive oxygen species (ROS); Oxidative stress; Tumor necrosis factor alpha (TNF-α); Inflammation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); Glucocorticoid (GC); Triamcinolone acetonide (TA); Calcium peroxide (CaO2) oxidation; Reactive oxygen species (ROS); Degradation intermediates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); MD; Mediterranean diet; HT; hydroxytyrosol; IUPAC; International Union of Pure and Applied Chemistry; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion processes; EVOO; extra virgin olive oil; HTA; HT acetate; Tyr; tyrosol; EFSA; European Food Safe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); 2-OH-E+; 2-hydroxyethidium; •NO; nitric oxide radical; •NO2; nitrogen dioxide radical; 1O2; singlet oxygen; 3O2; triplet oxygen; Al; aluminium; Ala; alanine; APX; ascorbate peroxidase; ASC; ascorbate; CAT; catalase; Ca2+; calcium; Cd; cadmium; CFP; cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); Fluorescence probes; Peroxynitrite; Boronic acids or boronates; N-dearylation; Intracellular imaging; In vivo imaging; Reactive oxygen species (ROS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); Yeast aging; Replicative lifespan (RLS); Dietary restriction (DR); Target of rapamycin (TOR); Sirtuins; Mitochondria; Reactive oxygen species (ROS); Retrograde response; Ribosomal DNA (rDNA); Ubiquitin/proteasome system (UPS); Proteostasis; Cell asymmetry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); Leg ulcers; Localized infections; Multi-drug resistance; Photodynamic therapy (PDT); Photodynamic inactivation (PDI); Reactive oxygen species (ROS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); Epigallocatechin-3-gallate (GCG); fertility; green tea catechins; oxidative stress; reactive oxygen species (ROS); reproduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); Wheelchair users; Spinal cord injury; Biomarkers; Physical activity; Reactive oxygen species (ROS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); Photodynamic therapy; Apoptosis; Reactive oxygen species (ROS); Nitric oxide; Diarylporphyrins; Diarylchlorin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); Bryophytes; Copper tolerance; Nitroblue tetrazoliumchloride (NBT); 3,3′-diaminobenzidine (DAB); Scanning electron microscopy; Element analysis; Reactive oxygen species (ROS); CEC; Cation exchange capacity; DAB; 3,3′-Diaminobenzidine; EDTA; Ethylendiam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); α-Lipoic acid; Antioxidant; Nitric oxide (NO); Nitrosative stress (NS); Reactive oxygen species (ROS); Mitochondria; S-nitrosylation; ATP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گونه های اکسیژن واکنشی (ROS); Reactive Oxygen Species (ROS); Two-photon excitation; Optogenetics; Fluorescent ROS probes; C11-BODIPY581/591; Liperfluo;