دور

در این صفحه تعداد 90 مقاله تخصصی درباره دور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دور; CD4; Cluster determinant 4; CCP; Cell-penetrating peptide; CCR5; Human chemokine receptor 5; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; FP; Fusion peptide; HN; Hemagglutinin neuraminidase; HETCOR; Heteronuclear correlation experiment; DMPC; 1,2-dimyristoyl-s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دور; CP-MAS; cross polarization magic angle spinning; DD-MAS; dipolar decoupling magic angle spinning; CSA; chemical shift anisotropy; DARR; 13C-13C correlation spectra with dipolar assisted rotational resonance; WISE; 1H-13C wideline separation; HETCOR; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دور; AFM; atomic force microscopy; AMP; antimicrobial peptides; CD; circular dichroism; CFU; colony forming unit; CL; cardiolipin; d31-PA; deuterated palmitic acid; DHPC; dihexanoylphosphatidylcholine; DMPC; dimyristoylphosphatidylcholine; DMPG; dimyristoylpho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دور; δ; chemical shift; γ; buildup rate; τ; REDOR dephasing time; A; buildup extent; Chol; cholesterol; Chol_d6; cholesterol-2,2,3,4,4,6-d6; Chol_d7; cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7; CP; cross-polarization; d; dipolar coupling; Fmoc; 9-fluorenylmethoxyc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دور; SSNMR; solid-state NMR; MAS; magic angle spinning; PLN; phospholamban; FDR; frequency-selective dipolar recoupling; DARR; dipolar assisted rotational resonance; Solid-state NMR; Membrane proteins; Magic angle spinning; Phospholamban; REDOR; Frequency-sele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دور; NMR; nuclear magnetic resonance; 2D HETCOR; two dimensional 1H13C heteronuclear correlation; DP-MAS; direct polarization/magic angle spinning; DP; direct polarization; DD; dipolar dephasing; FT-IR; Fourier transform infrared; NOM; natural organic matter;