سیگنالینگ Redox

در این صفحه تعداد 33 مقاله تخصصی درباره سیگنالینگ Redox که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیگنالینگ Redox (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیگنالینگ Redox; Redox signalling; Nitro-oxidation; Oxidative stress; Nitric oxide; Superoxide; Peroxynitrite; S-nitrosation; Tyrosine nitration; Lipid peroxidation; Biomarkers; TBARS; 4-HNE-His adducts; Protein carbonylation; Antioxidants; ACR; acrolein; ALE; aldehydic e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیگنالینگ Redox; 2-OH-E+; 2-hydroxyethidium; •NO; nitric oxide radical; •NO2; nitrogen dioxide radical; 1O2; singlet oxygen; 3O2; triplet oxygen; Al; aluminium; Ala; alanine; APX; ascorbate peroxidase; ASC; ascorbate; CAT; catalase; Ca2+; calcium; Cd; cadmium; CFP; cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیگنالینگ Redox; ABTS; 2,2′-azinobis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; ACE; angiotensin I-converting enzyme; Ang; angiotensin; AREs; antioxidant responsive elements; BCF; potentially bioavailable fraction obtained after simulated colonic fermentation; BGID; poten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیگنالینگ Redox; CARD; caspase activation and recruitment domain; CARDIF; CARD adaptor inducing intereferon-β; CAT; carnitine acyl-CoA transferase; ER; endoplasmic reticulum; FFA; free fatty acid; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidised glutathione; HCC; hepatocellular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیگنالینگ Redox; BrdU; bromodeoxyuridine; AdNox4; adenoviral Nox4; AdβGal; adenoviral β-galactosidase; PEG; polyethylene glycol; Wt; wild type; Tg; transgenic; NRC; neonatal rat cardiomyocyte; Cardiomyocyte proliferation; ERK1/2; Nox4; Cyclin D2; Redox signalling; c-Myc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیگنالینگ Redox; Auxin; Abscisic acid; Ascorbate; Biotic stress; Brassinosteroids; DELLA proteins; Drought; Ethylene; Gibberellic acid; Glutathione; Growth; Jasmonic acid; Reactive oxygen species; Redox signalling; Salicylic acid; Stress signalling hub; Strigolactones
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیگنالینگ Redox; Fluorescence electrophoresis; NMR; Photosynthesis; Protein-protein interaction; Redox signalling; Thiol-disulfide exchange reaction; DTT; DL-dithiothreitol; MIANS; 2-(4′-maleimidylanilino) naphthalene-6-sulfonic acid; Pcox and Pcred; oxidized and redu