دولت Redox

در این صفحه تعداد 183 مقاله تخصصی درباره دولت Redox که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دولت Redox (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولت Redox; H2DCFDA; 2′,7′-dichlorofluorescein diacetate; 5-Aza-dC; 5-aza-2-deoxycytidine; CDCFDA; 5-(and-6)-carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate; AdhSOD3; adenoviral vector containing human ECSOD cDNA; GFP; adenovirus containing green fluorescent prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولت Redox; CTGF; canopy temperature throughout grain filling; FRAP; ferric reducing ability of plasma; Fv/Fm; quantum yield of photosystem II; GF; grain filling; GN; grain number; GPr; grain protein content; GW; grain weight; HD; heat difference; HS; heat stress; HS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولت Redox; BCM; β-casomorphin; bBCM7; bovine form of BCM7; bBCM9; bovine form of BCM9; hBCM7; human form of BCM7; bFGF; basic fibroblast growth factor; BrdU; bromodeoxyuridine; CYS; cysteine; CYS2; cystine; dpp; days postplating; EGF; epidermal growth factor; GSH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولت Redox; Cell culture; Commercial product; Heterogeneity; Redox state; Serum albumin; Thermal stabilityCD, circular dichroism; DSC, differential scanning calorimetry; DTNB, 5,5′-dithiobis 2-nitrobenzoic acid; ECF, extracellular fluid; ES, embryonic stem; FBS, feta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولت Redox; AL; ad libitum; BAP; Biomarkers of Aging Program; CR; caloric restriction; EM; Emory-Morse; GSH; glutathione; GSSG; glutathione disulfide; mTOR; mammalian target of rapamycin; NCTR; National Center for Toxicological Research; NIA; National Institute on Ag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولت Redox; FEBEX in situ test; CaMg-bentonite; Mg-clays; Iron/Mg-bentonite interactions; Mineralogy; CEC; Crystallochemistry; Corrosion; Hydrocarbon oxidation; Redox state;