منطقه مورد نظر

در این صفحه تعداد 967 مقاله تخصصی درباره منطقه مورد نظر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI منطقه مورد نظر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; CCS; Canadian Cardiovascular Society; FGF; fibroblast growth factor; PCI; percutaneous coronary intervention; ROI; region of interest; SD/cord; standard deviation/cord; SPECT; 99mTc sestamibi/tetrofosmin single-photon emission computer tomography; VEGF; v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; BNP; brain natriuretic peptide; EBCT; electron-beam computed tomography; ECG; electrocardiogram/electrocardiography; FDG; [18F]fluorodeoxyglucose; LV; left ventricle/ventricular; MRI; magnetic resonance imaging; PET; positron emission tomography; ROI; reg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; vascular targeting; anticancer therapy; DW-MRI; necrosis; CA4-P; ADC; apparent diffusion coefficient; CA-4-P; combretastatin A-4 phosphate; DCE-MRI; dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging; DW-MRI; diffusionweighted magnetic resonance imaging
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; astrocytes; mental illness; glia; white matter; ACC; anterior cingulate cortex; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; AUC; area under the curve; BA; Brodman's area; BPD; bipolar disorder; GFAP; glial fibrillary acidic protein; LSD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; AL; monoclonal immunoglobulin light-chain; CA; cardiac amyloidosis; LV; left ventricle/ventricular; OLT; orthotopic liver transplantation; ROI; region of interest; SPECT; single-photon emission computed tomography; 99mTc-DPD; 99mTc-3,3-diphosphono-1,2-pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; BKB; Bench, Kowal, Bamford; FDG; [18F]fluorodeoxyglucose; PET; positron emission tomography; ROI; region of interest; SPM; statistical parametric mapping; TMVV; thresholded mean voxel value; Auditory cortex; Cochlear implantation; Cortical activation; Pos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; [Ca2+]S; sarcoplasmic calcium concentration; [Ca2+]N; nuclear calcium concentration; ROI; region of interest; PMCA; plasma membrane calcium ATPase; SERCA; sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase; SR; sarcoplasmic reticulum; VOI; volume of interest; μS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; adducin; motoneuron; motor neuron disease; protein kinase C; spinal cord; superoxide dismutase; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; DAB; diaminobenzidine tetrahydrochloride; GFAP; glial fibrillary acidic protein; MAP-2; microtubule-associated protein-2; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; TNFα; Tumor necrosis factor-α; GLT1; Glutamate transporter 1; PDC; Pyrrolidine-2, 4-Dicarboxylic acid; DHK; Dihydrokainate; HEC; Hippocampal-entorhinal cortex; NMDA; N-methyl-d-aspartate; CSF; Cerebrospinal fluid; PI; Propidium iodide; NOS; Nitric oxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; E2; 17-B estradiol; CFP; cyan fluorescent protein; CMV; cytomegalovirus; DBD; DNA binding domain; ERα; estrogen receptor alpha; ERE; estrogen response element; FP; fluorescent protein; GR; glucocorticoid receptor; GFP; green fluorescent protein; HDAC; hi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منطقه مورد نظر; propidium iodide; PD98059; MK-801; suramin; ischemia; stroke; BME; basal medium Eagle's solution; DMSO; dimethyl sulfoxide; ECF; Enhanced Chemi-Fluorescence; ERK; extracellular signal-regulated kinase; FD; fascia dentata; HBSS; Hanks' balanced salt so