آشنایی با موضوع

کروماتوگرافی روشی است در علم شیمی برای جداسازی اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن. در کروماتوگرافی، زمان بازداری Retention Time زمانی است که برای یک آنالیت معین طول می‌کشد تا از میان سیستم (از مسیر ستون به سمت آشکار ساز) تحت شرایط مشخص عبور کند. از آنجایی که زمان بازداری برای هر ماده در یک سیستم و شرایط خاص آزمایشگاهی ثابت و مشخص می باشد، می توان از آن جهت تعیین نوع آنالیت استفاده کرد. به این منظور کروماتوگرام آنالیت را با کروماتوگرام به دست آمده از استاندارد آن آنالیت مقایسه می کنند. در صورت یکسان بودن زمان بازداری می توان با قطعیت نوع ماده را تعیین کرد. ذکر این نکته لازم است که این مقایسه این دو کروماتوگرام تنها در شرایط آزمایشگاهی و دستگاهی کاملاً یکسان معتبر است. ارتباط کمی ساختار با زمان بازداری برای مدل سازی و پیش بینی زمان بازداری ترکیبات آروماتیک کلردار بکار رفته است.
در این صفحه تعداد 379 مقاله تخصصی درباره زمان بازداری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زمان بازداری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; COD; chemical oxygen demand; EC; Eucalyptus camaldulensis; EO; Eucalyptus occidentalis; GAE; gallic acid equivalents; HRMS; high resolution mass spectrometry; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; LMA; leaf mass per area; MS2; tandem mass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; ASD; Autism spectrum disorder; R. Time; Retention time; DSM-5; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition; DISCO; Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders; ADI; Autism Diagnostic Interview; ADOS; Autism Diagnos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; Newborns; Perfluorinated compounds; Organochlorine pesticides; Polychlorinated biphenyls; Thyroid; ED; endocrine disruptor; TH; thyroid hormone; T4; thyroxine; T3; triiodothyronine; PCB; polychlorinated biphenyl; TTR; transthyretin; TSH; thyroid stimulati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; Anaerobic digestion of food waste; Biogas; Waste cooking oil; Feed/inoculum ratios; Digestate; FW; Food Waste; AD; Anaerobic Digestion; F/I; Feed/Inoculum; EE; Ether Extract; VFA; Volatile Fatty Acids; LCFA; Long Chain Fatty Acids; SFA; Saturated Fatty Ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; CMC; Chemistry, Manufacturing and Controls; CoG; cost of goods; CRO; Contract Research Organization; DTT; dithiothreitol; DSP; downstream process; Fd; heavy chain fragment; GP; glycoprotein; HRP; horseradish peroxidase; IEF; Isoelectrofocusing; Mr; relati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; amniotic fluid; children; metabolomic analysis; pediatric pulmonology; AUCpred; Area under the ROC curve of the outcome predicted for the samples; ESI; Electrospray ionization; LC-MS; Liquid chromatography mass spectrometry; oCPLS2-DA; Orthogonally constr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; 1H NMR; proton nuclear magnetic resonance; UPLC-Q-TOF/MS; ultra performance liquid chromatography quadrupole time-of-flight mass spectrometry; COX-2; cyclooxygenase-2; mRNA; messenger ribonucleic acid; PPARγ; peroxisome proliferator-activated receptor ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; ACN; acetonitrile; AD; antidepressant; AP; antipsychotic; CAL; calibration; R2; coefficient of determination; CV; coefficient of variation; CE; collision energy; cpd; compound of interest; CI; confidence interval; dMRM; dynamic multiple reaction mode; ESI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; 5-LOX; 5-lipoxygenase; AA; arachidonic acid; ANOVA; analysis of variance; AP-1; activating protein-1; CGEN; Brazilian Genetic Heritage Management Council; CIOMS; Council of International Organizations of Medical Sciences; CONCEA; National Council for the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; LC-HRMS; Liquid Chomatography-High-Resolution Mass Spectrometry; IS; Internal Standard; NPS; New Psychoactive Substance(s); RT; Retention Time; STRIDA; An acronym for the Swedish name of a project on NPS; Designer benzodiazepines; LC-HRMS; Method va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; Lyotropic liquid crystalline preconcentrates; Liquid crystalline phases; Sustained release; Phase transition; In situ gel; Artemisinin based combination therapy (ACT); ACT; artemisinin-based combination therapy; LUM; lumefantrine; LLCPr; lyotropic liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; GC/MS; Deconvolution; MS subtraction; Target/nontarget; Climate effects; Tea quality; MS; mass spectral; GC-GC/MS; 2-dimensional automated sequential gas chromatography/mass spectrometry; VOCs; volatile organic compounds; GC/MS; gas chromatography/mass sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; AIS; Multiple internal standard; BBMRI; Biomolecular resources research infrastructure; BPC; Base peak chromatogram; CAL samples; calibration samples; CAWG; Chemical analysis working group; CRM; Certified reference material; CV; Coefficient of variation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; BPC; base peak chromatogram; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)-trifluoroacetamide; EI; electron impact; FWHM; full width half maximum; GABA; γ-aminobutyric acid; GC; gas chromatography; GC-FTIR; gas chromatography-Fourier transform infrared spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; % RTR; Retention Time Ratio Percent; ATP; Analytical Target Profile; CQA; Critical Quality Attribute; CV; Coefficient of Variation; GA; Glatiramer Acetate; ICH; The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; SIDS; Sudden Infant Death Syndrome; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; m/z; mass/charge; PCA; principal component analysis; RT; retention time; KEGG; Kyoto Encyclopedia for Genes and Genomes; MS/MS; tandem mass spectrometry; PLSDA; partial le
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; RT; retention time; FA; fatty acid; RF; rumen fluid; CP; crude protein; aNDFom; neutral detergent fibre; ADFom; acid detergent fibre; DM; dry matter; LW; live weight; LCFA; long chain FA; TSFA; total saturated FA; TUFA; total unsaturated FA; CLA; conjugat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; AD; anaerobic digestion; AT4; cumulative oxygen uptake in four days (gO2 kg−1 VS); BDaero; aerobic biodegradability (% CODtot); BDana; anaerobic biodegradability (% CODtot); BMP; biomethane potential (NLCH4 kg−1 VS); BOD; biological oxygen demand
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; FHX; ferulic acid-O-hexoside; HD; hesperidin; NRGLC; naringenin-7-O-rutinose-4′-O-glucoside; NART; narirutin; NEOP; neoponcirin; QRGQ; uercetin-3-O-rutinose-7-O-glucoside; tR; retention time; RUT; rutin; TAC; total antioxidant capacity; TFC; total flavo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; CYPs; cytochrome P450s; DB; Dragon's Blood; HLMs; human liver microsomes; HPLC-HR-MS; high performance liquid chromatography coupled with high resolution mass spectrometry; tR; retention time; Dragon's Blood; Human liver microsomes; HPLC-HR-MS; Metabolite
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; PL; pulsed light; IS; internal standard; Abs; absorbance; P; product; LC-DAD-MS; liquid chromatography-diode array- mass spectrometry; MSD; mass selective detector; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; MRM; multiple reaction monitoring; EIC; ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; Wastewater-based epidemiology; Liquid chromatography-mass spectrometry; New psychoactive substances (NPS); Population biomarkers; High-resolution mass spectrometry; BE; benzoylecgonine; BOD; biological oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; DDA; da
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; Tear; Blood serum; Water-soluble vitamin; Fat-soluble vitamin; Infant; Parent; ACN; acetonitrile; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; D2O; Deuterium Oxide; DMSO; Dimethyl Sulfoxide; ESI; Electrospray Ionization; FA; Formic Acid; IS; Internal S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; IMS; Residues; Contaminants; Risk assessment; Mass spectrometry; AIMS; aspiration ion mobility spectrometry; CCS; collision cross section; CD; corona discharge; CV; compensation voltage; DMS; differential mobility spectrometry; DTIMS; drift time ion mobil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; Fixed gaseous extinguishing system; Inert gases; Retention time; Model of gas flow from the room; Fire safety factor; Retention time model; Hold time; Clean extinguishing agent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; CE; collision energy; ESI; electrospray ionization; HFBA; heptaflurobutyric acid; IS; internal standard; LC; liquid chromatography; LC-MS/MS; liquid chromatography tandem mass spectrometry; LOQ; limit of quantitation; MS; mass spectrometry; QQQ; triple-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; ACToR; EPA's Aggregated Computational Toxicology Resource; AHHS; American Healthy Homes Survey; AhR; aryl hydrocarbon receptor; AR; androgen receptor; CASRN; Chemical Abstract Services Registry Number; DI; deionized; DSSTox; EPA's Distributed Structure-Se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان بازداری; Forensic toxicology; Drug; Detection; Identification; Liquid chromatography; Mass spectrometry; Tandem mass spectrometry; Data-dependent acquisition; Data-independent acquisition; Tandem mass spectral library; CID; collision-induced decomposition; DDA; da