گیرنده های گیرنده

در این صفحه تعداد 80 مقاله تخصصی درباره گیرنده های گیرنده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گیرنده های گیرنده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; Aβ; β-amyloid; CNS; central nervous system; CR3; complement receptor 3; DAMPs; damage associated molecular patterns; DEPs; diesel exhaust particles; DHE; dihydroethidium; Erk; extracellular regulated protein kinases; HMGB1; high-mobility group box 1; Ib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; SR; scavenger receptors; MARCO; macrophage receptor with collagenous structure; CD36; cluster of differentiation 36; CAS; carotid atherosclerosis; sCD36; a soluble component of CD36 in blood; SNP; single nucleotide polymorphism; MAF; minor allele frequenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; Lipoproteins; HDL; LDL; Scavenger receptors; Lutein; Zeaxanthin; meso-Zeaxanthin; Eye; Retina; Macula; RPE; AMD; Age-related macular degeneration; CD36; Cluster determinant 36; GSTP; Glutathione S-transferase Pi isoform; IHC; immunohistochemistry; PVP; Po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; PF; PepFect; BBB; blood-brain barrier; ANG; angiopep-2; CR; charge ratio; pGL3; luciferase-encoding plasmid; SRs; scavenger receptors; TAE; Tris-acetate-EDTA; TBE; Tris-borate-EDTA; EtBr; ethidium bromide; Blood-brain barrier; bEnd.3; Plasmid tran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; Micropartículas de pequeño tamaño; Insuficiencia cardiaca; Monocito; Receptores barredores; Small-size microparticles; Heart failure; Monocyte; Scavenger receptors; EC; enfermedad coronaria; ICA; insuficiencia cardiaca aguda; ICE; insuficiencia cardiac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; IFN-γ; interferon-γ; IFNGR; IFN-γ receptor; VSMC; vascular smooth muscle cell; IL; interleukin; LPS; lipopolysaccharide; TNF-α; tumor necrosis factor-α; STAT; signal transducer and activator of transcription; NF-κB; nuclear factor-κB; TLR; Toll-lik
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; CPP; cell penetrating peptide; TP10; transportan 10; PF; PepFect; ON; oligonucleotide; SCO; splice-correcting oligonucleotide; pDNA; plasmid DNA; SR-A; class A scavenger receptor; Cell penetrating peptide; Nucleic acid delivery; Endocytosis; Intracellular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; Aortic valve stenosis; Scavenger receptors; Oxidized low-density lipoprotein; Valvular interstitial cells; Angiogenesis; AVS; aortic valve stenosis; IL(-6/8); interleukin(-6/8); LOX-1; lectin-like oxidized LDL receptor-1; MCP-1; monocyte chemoattractant p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; AFI; absolute fluorescence intensity; CR; complement receptors; DMSO; dimethyl sulphoxide; DLS; dynamic light scattering; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; FBS; fetal bovine serum; MR; mannose receptors; MAPKs; mitogen-activated protein kinases; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; A2AR; adenosine 2A receptor; ABC transporters; ATP-binding cassette transporters; CD36; cluster of differentiation 36; FCF; foam cell formation; LDL; low-density lipoprotein; LOX-1; the lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor; PMA; Phorbol 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های گیرنده; Fatty Liver; Inflammation; Scavenger Receptors; Kupffer Cells; ABC; adenosine triphosphate binding cassette; acLDL; acetylated LDL; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; APOE; apolipoprotein E; BCA; bicinchoninic acid; Col1α1; c