نمک زدایی دریایی

در این صفحه تعداد 270 مقاله تخصصی درباره نمک زدایی دریایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نمک زدایی دریایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; Seawater desalination; Remineralization; Chlorination; Chloramination; Disinfection by-products precursor; Disinfection by-products formation potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; Boron volatilization; Boron rejection; Seawater desalination; Multi-stage flush (MSF); Air gap membrane distillation (AGMD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; Solar chimney; Wind pressure ventilator; H-type vertical axis wind wheel blade; Seawater desalination; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; BP; boost pump; BWRO; brackish water reverse osmosis; CAPEX; capital expenditure; CC; capital cost; CCD; closed circuit desalination; DWEER; dual work exchanger energy recovery; ERD; energy recovery device; FF; flow factor; GSM; golden section method; HID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; Reverse osmosis membrane; Sulfonated polyamide; Interfacial polymerization; Molecular dynamics simulation; Seawater desalination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; Direct contact membrane distillation (DCMD); Fouling mechanism; Scaling; On-line monitoring; Optical coherence tomography (OCT); Seawater desalination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; Microbial desalination cell; Wastewater treatment; Seawater desalination; Bioelectricity; Fuel cell design. contents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; Membrane distillation; Seawater desalination; Hierarchical oriented pores; Freeze drying tape casting; X-ray computed tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; Membrane distillation; Air gap membrane distillation (AGMD); Energy consumption; Seawater desalination; Small scale water supply; Process optimisation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; AOC; assimilable organic carbon; ATP; adenosine tri-phosphate; BP; biopolymers; BB; building blocks; CA; correspondence analysis; CF; cartridge filter; CIP; chemical cleaning in place; DMF; dual media filter; DOC; dissolved organic carbon; HS; humic subst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمک زدایی دریایی; 16S rRNA gene pyrosequencing; Bacterial population; Sample contamination control; Seawater desalination; Reverse osmosis; Membrane based drinking water production; bTEFAP; bacterial tag-encoded FLX amplicon pyrosequencing; BWRO; brackish water reverse osm