خود تجمع

در این صفحه تعداد 96 مقاله تخصصی درباره خود تجمع که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خود تجمع (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود تجمع; Methylene blue; Uv-visible spectrophotometry; Equilibrium constant; Thermo-solvatochromism; Self-aggregation; Resonance form;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود تجمع; CSAD; cholesteryl-grafted sodium alginate derivatives; FT-IR; Fourier transform in-frared spectroscopy; FM; fluorescence measurement; DLS; dynamic light scattering; TEM; transmission electron microscopy; GPC; gel permeation chromatography; HMW; high molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود تجمع; Excited energy transfer; Intramolecular interaction; Pyropheophorbide; Reductive cleavage; Self-aggregation; Sulfur-containing compound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود تجمع; Triblock copolymers; Self-aggregation; Organic medium; Heptane; Aggregation number; Nanoparticles; Copolymères triblocs; Auto-agrégation; Milieu organique; Heptane; Nombre d'agrégation; Nanoparticules;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود تجمع; Plasmonics; Nanoparticles; Random distributions; Self-aggregation; Solar cellsMNP, metal nanoparticle; LSPR, localized surface plasmon resonance; SPP, surface plasmon polariton; PPL, plasmonic particle layer; NSA, nanosphere self-aggregation (method); (R)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود تجمع; Pure monoglycerides; Pure glycerol carbonate esters; Superhydrophilicity; Solvo-surfactants; Critical aggregation concentration; Coagels; Self-aggregation; Biological molecules