خود نوسازی

در این صفحه تعداد 272 مقاله تخصصی درباره خود نوسازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خود نوسازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; HHC; Human Hepatocellular Carcinoma; LCSLC; sliver cancer stem-like cells; TRPV2; Transient Receptor Potential Vanilloid-type 2 channel; TRP; Transient Receptor Potential; SCID; severe combined immunodeficiency; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; GFP; green
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; Hematopoietic stem cells; Energetic metabolism; Anaerobiosis; Self-renewal; Ex vivo expansion; Cellules souches hématopoïétiques; Métabolisme énergétique; Anaérobiose; Auto-renouvellement; Expansion ex vivo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; self-renewal; dimerization; aromatic interactions; structural core; Sox2; TFs; transcription factors; WR; tryptophan repeat; ES cells; embryonic stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; MSCs; Self-renewal; Differentiation; Cell source; Donor age; Culture conditions; Cell culture media; Supplementary factors; Hypoxia; Mechano-/electro-stimuli; 3D scaffolds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; miRNAs; Embryonic stem cells; Pluripotency; Reprogramming; Self-renewal; 3′ UTR; 3′-untranslated region; AGOs; Argonaute proteins; BMP; bone morphogenetic protein; CSDC2; cold-shock domain-containing protein C2; DGCR8; DiGeorge syndrome critical regio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; Embryonic; GM-CSF; Heterogeneity; M-CSF; Macrophage; MPI cells; Self-renewal; MPS; mononuclear phagocyte system; HSCs; hematopoietic stem cells; GM-CSF; granulocyte macrophage colony-stimulating factor; M-CSF; macrophage colony-stimulating factor; IL-4; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; BrdU; bromodeoxyuridine; bHLH; basic helix-loop-helix; CNS; central nervous system; CPPs; cell-penetrating peptides; DCX; doublecortin; EGF; epidermal growth factor; (E)GFP; (enhanced) green fluorescent protein; ESCs; embryonic stem cells; FGF; fibrob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; Human pluripotent stem cells; Embryonic stem cells; Self-renewal; Synthetic matrices; Physicochemical cues; Synthetic heparin mimics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; Embryonic stem cells; Induced pluripotent stem cells; Self-renewal; Differentiation; Ectoderm; Mesoderm; Endoderm; Niche; Microenvironment; Cell culture engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; BM; bone marrow; 1,4-BQ; 1,4-benzoquinone; HSPCs; hematopoietic stem and progenitor cells; HSCs; hematopoietic stem cells; HPCs; hematopoietic progenitor cells; CFC; colony forming cell; Benzene; 1,4-benzoquinone; Hematopoietic stem and progenitor cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خود نوسازی; OSA; osteosarcoma; CSCs; cancer stem cells; CXCR4; C-X-C motif chemokine receptor 4; CXCL12; C-X-C motif chemokine ligand 12; CD117; KIT proto-oncogene receptor tyrosine kinase; STAT3; signal transducer and activator of transcription 3; Oct4; POU class 5