برنامه نویسی نیمه تمام

در این صفحه تعداد 215 مقاله تخصصی درباره برنامه نویسی نیمه تمام که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه نویسی نیمه تمام (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; 12D15; 14P99; 52B20; 90C25; Certificate; Geometric programming; Nonnegative polynomial; Semidefinite programming; Sum of nonnegative circuit polynomials; Sum of squares; Triangulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Dynamic artificial neural networks; Nonlinear stability analysis; Absolute stability; Semidefinite programming; Linear matrix inequalities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Facilities planning and design; Facility layout; Mixed integer linear programming; Semidefinite programming; Computational experiments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Combinatorial optimization; Lift-and-project methods; Integrality gap; Integer programming; Semidefinite programming; Convex relaxations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Optimal control; Moment relaxations; Polynomial sums of squares; Convergence rate; Semidefinite programming; Approximation theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Linear Ordering Problem; Max cut problem; Traveling Salesman Problem; Target visitation problem; Vertex ordering problems; Semidefinite programming; Approximation algorithms; Global optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; 28A75; 49Q15; 13P25; 90C22; 90C05; 65C60; 65K05; Computational geometry; Statistics; Probability; Gaussian measure; Moments; Semi-algebraic sets; Semidefinite programming; Semidefinite relaxations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; MMLDA; max-min linear discriminant analysis; RMMLDA; regularized max-min linear discriminant analysis; PCA; principal component analysis; LDA; linear discriminant analysis; SSS; small sample size problem; WLDA; worst-case linear discriminant analysis; MMD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Portfolio optimization; Semidefinite programming; Second-order cone programming; Robust optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Real radical ideal; Positive-dimensional ideal; Semidefinite programming; Involutive division; Pommaret basis; δ-Regular;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; (I) Conic programming and interior point methods; Bilevel programming; Semidefinite programming; Mixed integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Facilities planning and design; Flexible manufacturing systems; Semidefinite programming; Combinatorial optimization; Global optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Parametric polynomial optimization problems; Semidefinite programming; Multicriteria optimization; Sums of squares relaxations; Pareto curve; Inverse problem from generalized moments
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Multi-facility; Weber problem; Block norms; Robust optimization; Second-order cone programming; Semidefinite programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Stochastic programming; Joint probabilistic constraints; 0-1 linear program; Completely positive problems; Semidefinite programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Power systems; Bad data and topology error; Detection and identification; Distributed algorithms; Convexification; Semidefinite programming
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه نویسی نیمه تمام; Nonlinear dynamical systems; Time averages; Ergodic optimization; Semidefinite programming; Sum-of-squares polynomials; Lorenz equations;