پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP)

در این صفحه تعداد 82 مقاله تخصصی درباره پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); Toxoplasma gondii; Interleukins; Cytokines; Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Toxoplasmosis; Pregnant women; Genetic susceptibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Ethnicity; Non-contact musculoskeletal soft tissue injuriesPolimorfismos genéticos de un solo nucleótico; Raza; Lesiones musculoesqueléticas producidas por el mecanismo de no contacto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Ethnicity; Non-contact musculoskeletal soft tissue injuriesPolimorfismos genéticos de un solo nucleótico; Raza; Lesiones musculoesqueléticas producidas por el mecanismo de no contacto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); Antigen processing; Antigen epitopes; Peptides; Aminopeptidase; Accelerated molecular dynamics; Principle component analysis; Single nucleotide polymorphisms (SNPs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); Optical biosensors; Surface Plasmon Resonance (SPR); Surface Plasmon Resonance imaging (SPRi); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Nanoparticles (NPs); Clinical diagnostics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); A>>T; SNPs or mutations of A exceed SNPs or mutations of T; ADAR; Adenosine Deaminase that acts on RNA. There are two main isoformsADAR1 and ADAR2 that have similar WA targeting specificity; AID; activation induced cytidine deaminase, an APOBEC family mem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); HCC; Hepatocellular carcinoma; TACE; Transcatheter arterial chemoembolisation; FDA; Food and Drug Administration; OS; Overall survival; PD-1; Programmed dealth-1; PD-L1; Programmed dealth-1 ligand-1; NSCLC; Non-small cell lung cancer; SNPs; Single nucleot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); KLF; Krüppel-like factors; MAS; molecular marker-assisted selection; SNPs; single nucleotide polymorphisms; IFC; intramuscular fat content; BT; backfat thickness; C/EBPα; CCAAT/enhancer-binding protein alpha; qPCR; quantitative real-time PCR; RT; revers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); Locally advanced non-small cell lung cancer (NSCLC); Neoadjuvant chemotherapy; Ribonucleotide reductase subunit M1 (RRM1); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Xeroderma pigmentosum group D (XPD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); NK cells; CD16 molecule; Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); FcγRIIIa-V158F polymorphism; Rituximab-binding affinity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Gene-environment interaction; Genetics; Mercury; Methylmercury; Biomarker; Hair; Blood; Urine; Fish consumption; Dental professionals; Exposure assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); Protein tyrosine phosphatase nonreceptor 22 (PTPN22); Rheumatoid arthritis (RA); Systemic lupus erythematosus (SLE); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Chinese Han;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); Cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Hematopoietic stem cell transplantation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); B-lymphocyte activator factor (BAFF); Lymphoma; Primary Sjogren's syndrome (SS); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Genetics; BAFF; B-cell activating factor; BLyS; B lymphocyte stimulator; pSS; primary Sjogren's syndrome; SNPs; single nucleotide poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمورفیسم تک نوکلئوتید (SNP); Bayesian network; In silico; Genome Wide Association Studies (GWAS); Integration; Electronic medical records (EMRs); Single nucleotide polymorphisms (SNPs); Data mining; Bioinformatics