معادلات انتگرال منحصر به فرد

در این صفحه تعداد 112 مقاله تخصصی درباره معادلات انتگرال منحصر به فرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادلات انتگرال منحصر به فرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Interface crack; Magnetoelectroelastic and orthotropic materials; Integral transform; Singular integral equations; Riemann boundary problem; Oscillatory or non-oscillatory singularity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Memory-dependent derivative; Singular integral equations; Stress intensity factors; Intensity factors of temperature gradients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Orthotropic graded coatings; Sliding frictional contact; Singular integral equations; Finite element analysis; Contact stresses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; In-plane; Piezoelectric material; Singular integral equations; Multiple cracks; Field intensity factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Functionally graded material; Plane receding frictional contact; Cylindrical punch; Singular integral equations; Gauss-Chebyshev quadrature-collocation; Iterative algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Airfoil equation; Singular integral equations; Singular perturbation; Orthogonal polynomials; Spectral method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Fracture mechanics; Mode I; Sharp and rounded V-notch; Stress intensity factor; Stress concentrations; Singular integral equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Functionally graded piezoelectric material; Electrical and mechanical responses; Conducting indenter; Singular integral equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Time-harmonic coupled thermoelasticity; Linear thermoelasticity; Two-dimensional boundary value problem; Circular hole; Elliptic hole; Fundamental solutions; Singular integral equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Crack; Inertia effect; Hyperbolic heat conduction; Fourier transform; Singular integral equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Frictional sliding contact; Functionally graded coatings; Fourier transform; Numerical solution; Singular integral equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Perfect contact; Separation; Microstructure; Micromechanics; Singular integral equations; Thermal effects
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; primary, 35B40, 35B53, 45G15, 45M05; secondary, 35J91Lane–Emden equations; Hardy–Sobolev inequality; Weighted Hardy–Littlewood–Sobolev inequality; Singular integral equations; Poly-harmonic equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Orthotropic materials; Sliding frictional contact; Flat stamp; Singular integral equations; Contact stresses
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Frictional sliding contact; Homogeneous magneto-electro-elastic material; Perfectly conducting circular punch; Closed-form solution; Singular integral equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Functionally Graded Magneto Electro Elastic Material (FGMEEM); Mixed-mode stress intensity factors; Axisymmetric crack; Magnetoelectromechanical loads; Singular integral equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Fracture mechanics; Cohesive zone; Singular integral equations; Gauss-Chebyshev quadrature; Barycentric Lagrange interpolation and differentiation; Hydraulic fracture; Fault rupture with thermal weakening;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Frictional sliding contact; Magneto-electro-elastic material; Perfectly conducting punch; Plane strain; Fourier transform; Analytical closed-form solution; Singular integral equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال منحصر به فرد; Transient temperature and thermal stresses; Partially insulated crack; Hyperbolic heat conduction; Fourier transforms; Singular integral equations; Laplace transform; Fourier heat conduction