آشنایی با موضوع

محرومیت ‌پدیده‌ای است به قدمت و درازای نسل بشر؛ اما پیچیده‌تر شدن جوامع در اثر تقسیم کار و به قول دورکیم گسترش انسجام ارگانیکی باعث آن شد تا گروهی که به آموزش، بهداشت، مسکن وسایل ارتباط جمعی و فرصت‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین منابع قدرت دست پیدا نکنند در جرگه محرومین قرار گیرند. محرومیت اجتماعی از مباحث مهم رفاه و سیاست اجتماعی است که در کنار موضوعاتی چون فقر، طرد و نابرابری اجتماعی قابل بررسی میباشد. هرچند که به لحاظ مفهومی و تجربی این مفاهیم تفاوتهایی با یکدیگر دارند. اگر از محرومیت اجتماعی حرفی به میان میآید بیشتر جنبه‌های مادی آن مدنظر می باشد و نه ابعاد فرامادی آن که شامل مواردی چون مشارکت مردم، وجود احزاب و گروهها، جامعه مدنی، آموزش، مطبوعات و رسانه‌های گروهی نیرومند، دسترسی به منابع قدرت و منزلت اجتماعی، داشتن زندگی معیشتی مستقل، شغل مناسب، حقوق شهروندی، برابری جنسی میشوند به طور جدی، به خصوص از حیث سیاست عملی، پیگیری و دنبال نمی‌شوند. تردیدی نیست که فقر مادی و درآمدی (یا به عبارتی فقر اقتصادی) نیز در بروز محرومیت اجتماعی می‌تواند مؤثر باشد و پژوهشهای انجام شده رابطه معناداری را در بین کیفیت زندگی، فقر، محرومیت اجتماعی و طرد اجتماعی نشان میدهند که دلالت‌های تجربی و نظری آن را می‌توان در آراء کسانی چون پتریک، گیدنز، سن و دیگر صاحبنظران مباحث رفاه و سیاست اجتماعی مورد توجه قرار داد.

در این صفحه تعداد 256 مقاله تخصصی درباره محرومیت اجتماعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده محرومیت اجتماعی
مقالات ISI محرومیت اجتماعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محرومیت اجتماعی; Evaluation approach; Theory of change; Actor-oriented approach; Outcome mapping; Network evaluation; University-community partnerships; Social exclusion;