آشنایی با موضوع

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ و ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ پیچیدﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺳﻴﺴﺘم های ﺍﻃﻼﻋﺎتی ﻧﺎﮔﺰیر ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ معماری بوده ﺍﺳﺖ. این ﺍﻣﺮ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اندکی ﺗﺄﺧﻴﺮ، ولی ﺑﺎ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ کاربردی رسیده اند. معماری نرم افزار یک برنامه یا سیستم کامپیوتری، ساختار یا ساختارهایی از سیستم می باشد، که در برگیرنده اجزاء، صفات قابل مشاهده آن اجزا و ارتباط بین آنها باشد. معماری نرم‌افزار شامل اولین تصمیمات طراحی سیستم می‌باشد و این تصمیمات زیربنای فعالیت‌های طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و نگهداری سیستم می‌باشد. همچنین معماری نرم‌افزار، اولین عنصر قابل ارزیابی در فرایند توسعه نرم‌افزار می‌باشد. بنابراین برای طراحی سیستمی که نیاز‌های کیفی مورد نظر را برآورده سازد، تولید معماری نرم‌افزار اولین گام در دستیابی به کیفیت در نرم‌افزار و همچنین ارزیابی ویژگی‌های کیفی است. یک ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ حقیقت ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ یک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ برای ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ توصیف می ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ نتیجه تجزیه شدن ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻦ فضای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ بخش های کوچک‌تر، تعیین ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی عمومی و کلی ﻫﺮ ﺑﺨﺶ و یافتن ﺭﺍﻩ ﺣﻞ برای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺨﺸﻬﺎیی که خصوصیات ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ یک مولفه قرار می گیرند، ﺣﺎﺻﻞ می ﺷﻮﺩ.

در این صفحه تعداد 206 مقاله تخصصی درباره معماری نرم افزار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده معماری نرم افزار
مقالات ISI معماری نرم افزار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معماری نرم افزار; Critical Infrastructure; Situational Awareness; Common Operating Picture; User Interface; Modeling and Analysis; Software Architecture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معماری نرم افزار; Software Architecture; Web Development; Online Social Network; Service Description; Retrieval; Service Composition; Elderly People;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معماری نرم افزار; Multicriteria decision analysis; Hierarchical criterion; Criteria importance theory; Software architecture; Architecture metric;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معماری نرم افزار; Software architecture; Architectural stability; Self-adaptive architecture; Sustainability; Quality of service; Cloud architecture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معماری نرم افزار; Software architecture; Robotic systems; Evidence-based software engineering; Software architecture for robotics; Systematic mapping study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معماری نرم افزار; Software architecture; Software architecture knowledge management; Software architecture knowledge management activities; Software architecture knowledge management approaches; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معماری نرم افزار; Architectural Technical Debt; Software management; Software architecture; Agile software development; Software life-cycle; Qualitative model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معماری نرم افزار; SA, software architecture; AK, architectural knowledge; HTML, hypertext markup language; WYSIWYG, what you see is what you get; GUI, graphical user interface; CF, contextual factorOntology engineering; Software architecture; Software ontology; Ontology-ba