سوخت های خورشیدی

در این صفحه تعداد 114 مقاله تخصصی درباره سوخت های خورشیدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سوخت های خورشیدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت های خورشیدی; Solar thermochemical splitting; Chromium-doped CeO2; Solar fuels; Polymerized complex method; Flame spray pyrolysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت های خورشیدی; Electrolysis; CO2 conversion; Renewable energy; Syngas; Solar fuels; BID; Barrier ionization discharge detector; CO2; Carbon dioxide; Rcell; Cell resistance; Rct; Charge transfer resistance; CB; Conduction band; CV; Cyclic voltammetry; DEMS; Differential
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت های خورشیدی; BPA; bisphenol A; CPANI; polyaniline-grafted-chitosan; DMMP; dimethylmethylphosphonate; DSCs; dye-sensitized solar cells; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; FTO; fluorine-doped tin oxide; GO; graphene oxide; H2W12; H2W12O406−; HRTEM; high-reso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت های خورشیدی; 3DOM; three dimensionally ordered macroporous; ANU; Australian National University; ASR; automobile shredder residue; ASTERIX; advanced steam reforming in heat exchangers; CAESAR; catalytically enhanced solar absorption receiver; CAS; Chinese Academy of S