محصولات میکروبی قابل حل (SMP)

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره محصولات میکروبی قابل حل (SMP) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محصولات میکروبی قابل حل (SMP) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Bioelectrochemical systems (BES); Extracellular electron transfer; Extracellular polymeric substances (EPS); Fouling; Hydrophobicity; Soluble microbial products (SMP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Bound extracellular polymeric substances (bEPS); Entrapped cell; Fouling; Membrane bioreactor; Soluble microbial products (SMP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Activated sludge; Chemical oxygen demand (COD); Effluent; Microorganisms; Soluble microbial products (SMP); Wastewater treatment plant (WWTP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Dissolved organic matter (DOM); Parallel factor analysis (PARAFAC); Membrane bioreactor (MBR); Bound extracellular polymeric substance (bEPS); Soluble microbial products (SMP)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Forward osmosis membrane bioreactor (FOMBR); Anaerobic membrane bioreactor (AnMBR); Membrane fouling; Soluble microbial products (SMP); Extracellular polymeric substances (EPS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Electrocoagulation; Floc size; Sludge filterability; Zeta potential; Soluble microbial products (SMP); Humic substances; Microbial activity; Activated sludge properties; Submerged membrane electro-bioreactor (SMEBR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Soluble microbial products (SMP); Interaction; Second osmotic virial coefficient; Static and dynamic light scattering; Hydration force;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Submerged membrane electro-bioreactor (SMEBR); Membrane bioreactor (MBR); Extra-polymer substances (EPS); Membrane fouling; Electrokinetics; Soluble microbial products (SMP); Floc-bound water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Soluble microbial products (SMP); Effluent organic matter (EfOM); Natural organic matter (NOM); Excitation emission matrix (EEM); Parallel factor analysis (PARAFAC)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Confocal laser scanning microscope (CLSM); Excitation–emission matrix (EEM); Extracellular polymeric substances (EPS); Submerged membrane bioreactor (sMBR); Soluble microbial products (SMP)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محصولات میکروبی قابل حل (SMP); Membrane bioreactor (MBR); Membrane fouling; Extracellular polymeric substances (EPS); Soluble microbial products (SMP); Membrane modificationAFM, atomic force microscopy; AGMBR, aerobic granular sludge membrane bioreactor; ANN, artificial neural network;