سومان

در این صفحه تعداد 114 مقاله تخصصی درباره سومان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سومان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سومان; AChE; acetylcholinesterase; BuChE; butyrylcholinesterase; CaE; carboxylesterase; DPM; disintegrations per minute; CBDP; cresylbenzodioxaphosphorin oxide; TCA; trichloroacetic acid; NMR; nuclear magnetic resonance; Carboxylesterase; Soman; Nerve agents; An
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سومان; Dried blood spots; Nerve agent metabolites; Microsamplers; Emergency response; Mass spectrometry; Liquid chromatography; OPNA; Organophospate nerve agent; DBS; dried blood spot; GB; Sarin; GD; Soman; GF; Cyclosarin; VR; Russian VX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سومان; Soman; Pinacolyl methylphosphonic acid; Sarin; Isopropyl methylphosphonic acid; Liquid-chromatography mass-spectrometry; Long-term chemical warfare agent biomarker; Nerve agent exposure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سومان; Acetylcholinesterase; Oxime; Benzhydroxamic acid; 4-Pyridine hydroxamic acid; 2-Pyridine aldoxime methyl chloride; Organophosphates; Sarin; Cyclosarin; Soman; VX; Bifunctional; Small molecule; Scavengers; Nerve agents; Detoxification; Rat; Guinea pig; ACh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سومان; CWAs; chemical-warfare agents; GB; sarin; MS; mass spectrometer; FT-IR; Fourier-transform infrared spectroscopy; Vis; visible; NIR; near infrared; CCD; charged-coupled devices; InGaAs; indium gallium arsenide; HN3; nitrogen mustard 3; DM; adamsite; HD; su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سومان; DFP; diisopropylfluorophosphate; tabun; ethyl N-dimethylphosphoramidocyanidate; soman; pinacolylmethylphosphonofluoridate; sarin; isopropylmethylphosphono- fluoridate; cyclosarin; cyclohexylmethylphosphonofluoridate; VX; O-ethyl S-[2-(diisopropylamino)eth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سومان; PROL; prolidase; OPs; organophosphates; OPAA; organophosphate acid anhydrolase; CWNAs; chemical warfare nerve agents; PON1; paraoxonase 1; DFP; diisopropylfluorophosphate; AChE; acetylcholinesterase; ATCh; acetylthiocholine; DTNB; 5-5′-dithio-bis(2-nitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سومان; Human serum butyrylcholinesterase; Soman; VX; Bioscavenger; Prophylaxis; Guinea pigsHu BChE, human serum butyrylcholinesterase; AChE, acetylcholinesterase; OP, organophosphorus compounds; CNS, central nervous system; BTC, butyrylthiocholine iodide; DTNB,