طاقچه سلول بنیادی

در این صفحه تعداد 117 مقاله تخصصی درباره طاقچه سلول بنیادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طاقچه سلول بنیادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; Intestinal Epithelial Cells; Intestine-On-A-Chip; Stem Cell Niche; Polarized Crypt; ALP; alkaline phosphatase; BSA; bovine serum albumin; DM; differentiation medium; DM-B; differentiation medium plus 5 mmol/L butyrate; DM-D; DM plus 10 μmol/L DAPT; EDC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; Extracellular matrix; Mesenchymal stem cells; Cell ageing; Stem cell niche; Symmetric and asymmetric cell growth; Dynamic adhesive environment; Thermo-responsive polymer; PNIPAM; Thermo-cycling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; Brain tumor; Chondroitinsulfate proteoglycans; Extracellular matrix; Glioblastoma multiforme; Neural stem cells; Cancer stem cells; Phosphacan; Stem cell niche; Tenascin-C;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; hair follicle; hair growth; progenitors; dermal papilla; stem cells; stem cell niche; epithelial-mesenchymal interactions; transcriptomics; systems biology; big data; signaling networks
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; amniotic membrane; anti-inflammation; anti-angiogenesis; antiscarring; heavy chain; hyaluronan; inter-α-inhibitor; limbus; stem cell niche; stem cells; umbilical cord;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; HSC, hematopoietic stem cell; HSPC, hematopoietic stem and progenitor cell; MMP, matrix metalloproteinase; MSC, mesenchymal stromal or stem cell.extracellular matrix; hematopoietic stem cells; proteolytic microenvironment; stem cell niche; stem cell homin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; Biomimetic material; Bone marrow; Co-culture; Stem cell; Three-dimensional scaffolds; Stem cell niche; HSC; hematopoietic stem cell; HSPC; hematopoietic stem and progenitor cell; MSC; mesenchymal stem cell; MSC-BM; mesenchymal stem cell from bone marrow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; ECM; extracellular matrix; CBCs; crypt base columnar cells; HFSCs; hair follicle stem cells; HSCs; hematopoietic stem cells; ISCs; intestinal stem cells; NSCs; neural stem cells; SGZ; subgranular zone; SVZ; subventricular zone; Extracellular matrix; Stem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; NPCs; neural precursor cells; GFAP; glial fibrillary acidic protein; GFP; green fluorescent protein; FGF2; fibroblast growth factor 2; 6-OH DA; 6-hydroxydopamine; BrdU; bromodeoxyuridine; GalC; galactocerebroside; PSA-NCAM; Polysialylated-neural cell adhe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; Intestinal Epithelial Cells; Stem Cell Niche; Gradients; Bioengineering; 3D; 3-dimensional; BMP; Bone morphogenetic protein; ECM; extracellular matrix; Eph; erythropoietin-producing human hepatocellular receptor; Ephrin; Eph family receptor interacting pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; Cardiomyopathy; Fibrillin; Marfan syndrome; Mechanotransduction; Osteopenia; Stem cell niche; TGFβ; Thoracic aortic aneurysm; AngII; Angiotensin II; AT1r; AngII type I receptor; BMD; Bone mineral density; DCM; Dilated cardiomyopathy; ECM; Extracellular m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; SAM; shoot apical meristem; AM; axillary shoot meristems; CZ; central zone; OC; organizing center; WUS; WUSCHEL; CLV3; CLAVATA3; STM; SHOOT MERISTEMLESS; Arabidopsis; Axillary shoot meristem; WUSCHEL; CLAVATA3; Stem cell niche;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طاقچه سلول بنیادی; Intestinal Stem Cell; Homeostasis; Paneth Cell; CD166; Stem Cell Niche; BrdU; bromodeoxyuridine; CLEM; correlative light and electron microscopy; FACS; fluorescence-activated cell sorting; FITC; fluorescein isothiocyanate; GFP; green fluorescent protein;