طوفان

در این صفحه تعداد 160 مقاله تخصصی درباره طوفان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طوفان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طوفان; MHFA; Mental Health First Aid; AMED; The Japan Agency for Medical Research and Development; STORM; Skills-Based Training on Risk Management; CTR; Clinical Trials Registry; PHQ; Patient Health Questionnaire; MTD; Modern Type Depression; Suicide prevention;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طوفان; BCR; B-cell receptor; CTxB; cholera toxin B-subunit; GPMV; giant plasma membrane-derived vesicle; FCS; fluorescence correlation spectroscopy; FRET; Förster Resonance Energy Transfer; FP; fusion peptide; Ld; liquid disordered; Lo; liquid ordered; MRSA; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طوفان; Characterization; Nanomedicine; Regulatory; Biological systems; Quality control; AFM; Atomic force microscopy; API; Active pharmaceutical ingredient; BSAI; Biological Surface Adsorption Index; CARPA; Complement activation related pseudo allergy; CRO; Cont
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طوفان; ECM; extracellular matrices; FAs; focal adhesions; NAs; nascent adhesions; AJs; adherens junctions; PPIs; protein-protein interactions; EM; electron microscopy; Cryo-ET; cryoelectron tomography; AFM; atomic force microscopy; STED; stimulated emission depl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طوفان; ApoE; apolipoprotein E; ECM; extracellular matrix; EG; endothelial glycocalyx; GFP; green fluorescent protein; MPLSM NIR; multiphoton laser scanning microscopy; NO; nitric oxide; SHG; second harmonic generation; THG; third harmonic generation; STED; stimu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طوفان; CtpS; cytidine 5′-triphosphate synthetase (synthase); IMP; inosine monophosphate; IMPDH; inosine monophosphate dehydrogenase; ERES; endoplasmic reticulum exit sites; STORM; stochastic optical reconstruction microscopy; PRPP; phosphoribosyl pyrophosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طوفان; ECM; extracellular matrix; FAs; focal adhesions; FCS; fluorescence correlation spectroscopy; FRAP; fluorescent recovery after photobleaching; FRET; fluorescence resonance energy transfer; iPALM; interferometric photoactivated localization microscopy; PALM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طوفان; Single-molecule fluorescence imaging; Signal transduction; Dynamics; Transforming growth factor β receptor; Epidermal growth factor receptor; Total internal reflection fluorescence microscopy; TGF; transforming growth factor; EGFR; type I epidermal growt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طوفان; 3-D; three-dimensional; EM; electron microscopy; CLSM; confocal laser scanning microscope; CCD; charged couple device; TPM; two-photon microscope; MPLSM; multi-photon laser scanning microscopy; sptPALM; single particle tracking photo activated localizatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طوفان; Dendritic spine; Synaptic plasticity; Neurodegenerative diseases; Psychiatric disorders; Glutamate receptor; Calcium signaling; ADHD; attention deficit hypersensitive disorders; FXS; Fragile X-syndrome; CNS; central nervous system; GABA; gamma amino butyr