آشنایی با موضوع

تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها (Structural analysis) یا تئوری سازه‌ها (Theory of structures) یکی از زیر رشته‌ها و زمینه‌های عمده و مدرن در مهندسی عمران، و مهندسی هوافضا می‌باشد که با استفاده از قوانین ریاضی و فیزیک به تحلیل و پیش بینی رفتار سازه‌ها می‌پردازد. روشی برای محاسبه میزان تغییر شکل، نیروهای داخلی و عکس العمل‌های تکیه‌گاهی یک سازه است. اطلاعات مورد نیاز برای این محاسبات مشخصات مقاطع سازه و بارهای وارد بر سازه هستند. پس از تحلیل سازه‌ها و تعیین نیروهای داخلی (برشی، محوری، لنگر خمشی و لنگر پیچشی) سازه را برحسب آنها طراحی می‌کنند. منظور از طراحی تعیین مقاطع لازم برای اعضای مختلف است. سازه‌ها از دو دیدگاه از لحاظ بارگذاری قابل بحث هستند: بارگذاری دینامیکی بارگذاری استاتیکی همچنین عوامل مؤثر در تحلیل سازه‌ها شرایط تکیه‌گاهی، اتصالات،و قیود آن‌ها می‌باشد. بارهای دینامیکی(به انگلیسی: Dynamic Loads)، به بارهایی که تابعی از زمان باشند گفته می‌شود. یعنی به صورت (P=F(T قابل بیان هستند. بارهای استاتیکی حالتی خاص از بارهای دینامیکی محسوب می‌شوند که با تابع ثابت تعریف می‌شوند. به عبارت علمی: شتابهای متغیر در یک سیستم دینامیک یا پویا نیروهایی متناسب با بزرگی و کوچکی خود بوجود می اورند که مجموعه بار گذاری (با شدت های متغیر)را برسازه اعمال می کنند. می توان از طریق معادله نویسی دیفرانسیل و انتکراسیون شدت بار متوسط را در هر مقطع بدست اورد. به طور کلی بارهای دینامیکی به دو گروه تناوبی و غیر تناوبی تقسیم می‌شوند. برای بارهای تناوبی می‌توان یک دوره تناوب یا بسامد در نظر گرفت. از این گونه بارهادر طبیعت می‌توان بارهای ناشی از امواج مثل جزر و مد دریا و نیروهای وارده بر دستگاهها در اثر ارتعاشات ناشی از کارکرد مولد های انرژی سیستم ویا گاه د ر اثر تنظیم نبودن بخشی ازسیستم لرزش های ارتعاشی می تواند ایجادشود. برای بارهای غیر تناوبی نمیتوان زمان تناوب خاصی را تعریف کرد. مثال این گونه بارها بار ناشی از یک انفجار بر روی سازه یا بار لرزه‌ای وارده از زمین به هنگام زلزله است. بارهای ضربه ای خود نوعی از بارهای دینامیکی محسوب می شوند. بنابراین ان گونه از بارهایی که بطور ناگهانی بر سازه وارد می شوند بار دینامیکی ضربه ای محسوب می شوند. وقتی اجسام الاستیک یا ارتجاعی باشند بارهای ضربه ای در ان ارتعاشی ایجاد می کنند که انقدر ارتعاش ولرزش ادامه می یابد تا سیستم به عبارت: فیزیکی"بحالت تعادل" برسد(. تابع بار)Load FUnction -. (بارهای ضربه ای)Impact Loads. در علم دینامیک سازه ها میتوان بعضا بارهای غیر تناوبی را توسط تبدیلات سری فوریه به صورت سریهایی از بارهای تناوبی ونمودارهای سینوسوییدال وکسینوسوییدال انالیز و ترسیم نمود. مهمترین استفاده از قوانین دینامیک واصول بارگذاریهای اجباری طبیعی(طوفان وگردبادهای شدید-زلزله -ضربه) یا انچه که در سیستم های طراحی شده مهندسی(ارتعاشات کارکرد موتورها-شکستن دیوار صوتی ناشی از امواج ارتعاشی موتورهای سرعت بالای جتها - ارتعاشات سازه ای در نیروی برش پایه زلزله و حرکت فونداسیون و از این قبیل)پیش می اید. از آنجا که باید در شناسایی واثرات این بارهابرسازه های مهندسی جزییات زیر را باید براساس مراجع بین المللی وصلاحیت دار "تعریف علمی" نمود. توضیح این که منظور ما در این مقوله سازه هایی هستند که توسط بشر بر اساس موازین علمی وفنی طراحی ومهندسی شده اند. مثل: سازه هاوابر سازه های ساختمانی-ماشین های سنگین مکانیکی-توربین هاوراکتورهای مولد برق-سازه های هوا فضا و. . .

در این صفحه تعداد 644 مقاله تخصصی درباره تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; PGH; pistachio green hull; DE; degree of esterification; LMP; low methoxyl pectin; HMP; high methoxyl pectin; GRAS; generally recognized as safe; LSR; liquid to solid ratio; RSM; response surface methodology; BBD; Box-Behnken design; TFA; trifluoroacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Iron sodium phosphate glasses; Neodymium oxide; Thermal analysis; Structural analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Roller coaster; Structural analysis; Finite element analysis; Moving loads; Stiffness matrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; LEEA; Loop Eigenvalue Elasticity Analysis; SILS; Shortest Independent Loop Set; PLUM; Phosphorus Loops in (U)Soil and (M)Sediment model; DDWA; Dynamic Decomposition Weights Analysis; Complexity; Ecosystem; Socio-ecology; Structural Analysis; Feedback Loop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Physical modified starch; SEM and CLSM observations; Structural analysis; Rheological behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Northwestern Desert; Basement depth; Aeromagnetic data; Structural analysis; 2-D forward modeling; Euler deconvolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Accelerator-driven system (ADS); Beam window; Coupled analysis; Burnup analysis; Particle transport analysis; Thermal hydraulics analysis; Structural analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Building Information Modeling (BIM); Interpreted Information Exchange (IIE); Structural analysis; Model View Definition (MVD); Industry Foundation Classes (IFC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; PMO; PfM; Co-evolution; Routine dynamics; Structural analysis; MICMAC; Non-trivial machine; Eigen behavior; Project management; The project office; Theory of research into project management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Tall buildings; Structural analysis; Dynamic analysis; Comfort assessment; Design criteria; Wind loads; Wind tunnel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Consolidation settlement; Structural analysis; Alternative cementing materials; Foundation purpose; Solid wastes; Geopolymer cement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; X-ray scattering; Structural analysis; Carbohydrate polymers; Protein; Synthetic compounds; Simultaneous performance; SAXS; small angle X-ray scattering; SXD; synchrotron X-ray diffraction; WAXS; wide-angle X-ray scattering; SEM; scanning electronic micro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Sheet metal forming; Elastic tooling; Structural analysis; Surface compensation; Friction; SMF; sheet metal forming; FE-models; finite element models; AutoForm; AutoFormplus R6.0; 3D; three-dimensional; 2D; two-dimensional; Volvo; Volvo Cars; Hypermesh; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Riparin derivatives; Structural analysis; Theoretical calculations; ADMET; Antischistosomal compounds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Tectonics; Structural analysis; Low-temperature thermochronology; New Siberian Islands; Arctic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; small spacecraft; space factors; thermal analysis; structural analysis; finite element method; onboard equipment; size stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Silicon carbide cladding; Cladding design; Accident tolerant fuel; Structural analysis; Brittle fracture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Oligosaccharides; Functional properties; Structural analysis; Milk oligosaccharides; Chemo-enzymatic synthesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها; Electronic spectroscopy; Structural analysis; Ab initio calculations; Conformational preferences; Methoxyindoles;