آشنایی با موضوع

سولفور موستارد که به عنوان گاز خردل شناخته شده است. استنشاق سولفور موستارد باعث التهاب و آسیب بافت اپی‌تلیال ریه می‌گردد. سولفور موستارد عامل شیمیایی تاول‌زا می‌باشد که به عنوان یک تهدید نظامی به ‌شمار می‌رود. استنشاق گاز موستارد باعث التهاب و آسیب راه‌های هوایی و برونشیول‌ها می‌شود. ماست‌سل‌ها در واکنش‌های دفاعی نظیر مواجهه با ترکیبات شیمیایی مانند سولفور- موستارد، افزایش می‌یابد. این گاز جزو عوامل تاول زا طبقه بندی میشود و دارای اثرات مخرب و دراز مدت بر روی پوست، چشم، سیستم تنفسی و دستگاه گوارشی است. گاز خردل عامل آلکیله کننده و سرطان زا نیز هست.
در این صفحه تعداد 220 مقاله تخصصی درباره سولفور موستارد یا گاز خردل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سولفور موستارد یا گاز خردل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; HD; Sulfur mustard; CWA; Chemical warfare agent; CWC; Chemical weapons convention; CAS; Chemical attribution signature; TDG; Thiodiglycol; OPLS-DA; Orthogonal partial least squares - discriminant analysis; PCA; Principal component analysis; PC; Principa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; AK; adenylate kinase; BER; berberine; CDDE; Cell Death Detection ELISA; CoC; co-culture; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; FBS; fetal bovine serum; HaCaT; Human immortalized keratinocytes; IL-6; interleuki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; BAL; British Anti-Lewisite (dimercaprol); COX-2; cyclooxygenase-2; CWAs; Chemical warfare agents; CX; phosgene oxime (dichloroformoxime); DMPS; 2,3-dimercapto-1-propane- sulphonic acid; IL; Interleukins; LEW; Lewisite, [dichloro(2-chlorovinyl) arsine]; MA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; CCL2/MCP-1; monocyte chemoattractant protein 1; CCL3/MIP1α; macrophage inflammatory protein 1α; CSF3/GCSF; granulocyte-colony stimulating factor; CXCL1/GROα; growth-regulated oncogene α; CXCL10/IP10; IFN-γ-inducible protein 10; MEVM; mouse ear vesica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; ANS; Autonomic nervous system; AST; Active standing test; BVRT; Benton visual retention test; CPT; Cold pressor test; CVR-R; Coefficient of R-R interval; CWA; Chemical warfare agent; HDS-R; The revised version of Hasegawa's Dementia Scale; MMSE; Mini-Me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; SM; sulfur mustard; AT; adipose tissue; RT-PCR; reverse transcriptase-polymerase chain reaction; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometry; POPs; per
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; CWA; chemical warfare agent; HD; sulfur mustard or mustard gas; QCM-D; quartz crystal microbalance with dissipation monitoring; 2-CEES; 2-chloroethyl ethyl sulfide; PTMO; poly(tetramethylene oxide); HMDI; Bis(4 isocyanatocyclohexyl)methane; BDO; 1,4-but
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; 8-oxodG; 8-oxo-7,8-dihydro-2ʹ-deoxyguanosine; NM; nitrogen mustard; IHC; immunohistochemistry; MPO; myeloperoxidase; SM; sulfur mustard; COX-2; cyclooxygenase-2; TUNEL; terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling; CEES; 2-chloroethylethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; Nitrogen mustard; Skin topical exposure; Systemic toxicity; Leucocytes; SKH-1 hairless mice; BUN; blood urea nitrogen; GI; gastrointestinal tract; H&E; hematoxylin and eosin; NM; nitrogen mustard; PALS; periarterial lymphoid sheath; SGOT; serum glutamic o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; Intravenous lipid emulsion; Organophosphates; Sulfur mustard; Antidotes; Poisoning; Chemical Warfare agents
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; 5-mC; 5-methylcytosine; AU; arbitrary unit; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle medium; FCS; fetal calf serum; EEC; early endothelial cells; EtOH; ethanol; H3-K9; histone 3 lysine 9; H3-K27; histone 3 lysine 27; H3-K36; histone 3 lysine 36; H4-K8; histone 4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفور موستارد یا گاز خردل; ATM; ataxia telangiectasia mutated; ATR; ataxia telangiectasia and rad3 related; BER; base excision repair; Cdc25; cell division cycle 25; CDKs; cyclin-dependent kinases; CEES; 2-chloroethyl ethyl sulphide; ChK1; checkpoint kinase 1; Chk2; checkpoint kina