خنک نگه داشتن

در این صفحه تعداد 227 مقاله تخصصی درباره خنک نگه داشتن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خنک نگه داشتن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک نگه داشتن; Supercooling; Two kinds of surfactant; Different molecular sizes; Different mixing method; Adsorption; Surfusion; Deux types de tensioactif; Différentes tailles moléculaires; Différents procédés de mélange; Adsorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک نگه داشتن; Crystallization temperature; Supercooling; Superheating; Highest solid-liquid thermodynamic equilibrium temperature; Viscometry; DSC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک نگه داشتن; PCM; Phase change material; QoS; Quality of Service; PV; Photovoltaic; SAT; Sodium acetate trihydrate; PEG; Polyethylene glycol; PCMMC; PCM microcapsules; MF; Melamine Formaldehyde; DSC; Differential Scanning Calorimetry; HVAC; Heating, ventilation, and a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک نگه داشتن; Supercooling; Latent heat; Ice nucleation; Freezing; High throughput screening; Sea buckthorn; Thermal image processing; Grape;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک نگه داشتن; Carboxymethyl cellulose; Silica gel; Phase change material; Silver nanoparticles; Sodium acetate trihydrate; Supercooling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک نگه داشتن; AC; alternative current; A/D; analog to digital; ADL; aerodynamic levitation; BESL; beam electrostatic levitator; BMG; bulk metallic glass; Caltech; California Institute of Technology; CCD; charge coupled device; CN; coordination number; CNT; classical nu