مایعات فوق بحرانی

در این صفحه تعداد 584 مقاله تخصصی درباره مایعات فوق بحرانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مایعات فوق بحرانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; SLN; solid lipid nanoparticles; SCF; Supercritical Fluids; SC-CO2; SuperCritical Carbon Dioxide; DLS; Dynamic Light Scattering; PSD; particle size distribution; EE; encapsulation efficiency; MD; mean diameter; SD; Standard Deviation; VLE; vapor liquid equ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; MD; mean diameter; SD; standard deviation; PSD; particle size distribution; EE; encapsulation efficiency; PBS; phosphate buffered saline; GLR; gas to liquid ratio; UV-Vis; ultraviolet-visible; PC; phosphatidylcholine; FV; formation vessel; OF; ofloxacin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; EE; encapsulation efficiency; TP; trapment efficiency; PC; phosphatidylcholine; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; Liposomes; Drug delivery systems; Supercritical fluids; Olive pomace; Nutraceutical;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; Thermolysis; Pyrolysis; Solvolysis; Supercritical water; CFRP waste; EOL waste; CF; carbon fibers; CFRP; carbon fiber reinforced polymer; CTUe; comparative toxic unit for ecotoxicity impacts such freshwater toxicity; CTUh; comparative toxic unit for human
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; Definition of heat transfer deterioration; Identification method of heat transfer deterioration; Criterion of heat transfer deterioration; Pseudo-critical region; Supercritical fluids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; CO2; carbon dioxide; FRAP; ferric reducing/antioxidant power; GA; gallic acid; HPLC; high pressure liquid chromatography; NUS; no ultrasound; PU; power ultrasound; SFE; supercritical fluid extraction; T1; transducer 1; T2; transducer 2; T3; transducer 3;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; Supercritical fluids; Inorganic nanomaterials; Chemistry; Supercritical fluid chemical deposition; One pot multistep process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; HPF; heavy petroleum feedstocks; scCO2; supercritical carbon dioxide; SDA; solvent deasphalting; ROSE; Residuum Oil Supercritical Extraction; SCFs; supercritical fluids; SFE; supercritical fluid extraction; DAO; deasphalted oil; VR; vacuum residue; ICP-MS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; nanoparticles; supercritical fluids; particle size; crystallization; crystal growth; crystal engineering; drug delivery systems; nanotechnology; nucleation; solid dispersion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; Supercritical fluids; Supercritical fluid extraction of emulsions; Ultrasound emulsification; Capsicum peppers; Particle formation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مایعات فوق بحرانی; Green chemistry; Supercritical fluids; Asymmetric organocatalysis; Michael reactions; Cascade reactions; Tetrahydroquinolines